EENI Szkoła Biznesu Global Business School

Magister Online Biznes międzynarodowy (MIB)


Share by Twitter

Polski - Kurs Magister Doktorat / Handel zagraniczny i biznes

Magisterskie wykonawczy Handel Zagraniczny, Marketing i Internacjonalizacja (e-nauka)

Studenci Polska Kurs Magisterskie Doktorat, EENI Business School (Szkoła Biznesu)

Moduły Magisterskie

Magisterskie Handel, Marketing i Internacjonalizacja

Magisterskie Biznes międzynarodowy (handel zagraniczny, Globalny Marketing i Internacjonalizacja) MIB Wykonawczego (wydanie 14, odległość e-learning), który jest Magisterskie trwa 19 miesięcy do zakończenia, oferując studentom globalnej wizji i praktyczne podejście do wszystkich tematów związanych z międzynarodowymi biznes.

 1. Handel zagraniczny: Incoterms, transportu, cła, dokumenty, płatności, kredytów dokumentalne, finanse międzynarodowe, umowy..
 2. Globalny Marketing: Międzynarodowe Ceny, produkt, promocja, marka, Segmentacja, Dystrybucja...
 3. Internacjonalizacja przedsiębiorstw i bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
 4. Moduł specjalizacji: Biznes w Azji, Ameryki, Afryki, Azji i Pacyfiku (APEC), w Europie lub krajach muzułmańskich (student musi wybrać region).
 5. Polish Dostosowanie do polskich studentów. Magisterskie zawiera moduł adaptacyjny z treści dostosowanych do kraju studenta.

Kurs materiały (Język): Studiach Kurs / Doktoranckich / Magister Handel zagraniczny i biznes (Angielski) Master in International Business. Dostępne również w: Wykształcenie wyższe online (Hiszpański) Master en negocios internacionales Studiach Kurs / Doktoranckich / Magister Handel zagraniczny i biznes (Francuski) Master en affaires internationales

Zamów informacje Magisterskie wykonawczy

Magisterskie Handel międzynarodowy (Kurs Magisterskie) Wideo Master International Trade, Career Opportunities

Czas trwania: 19 miesiąc.

Metodologia: e-nauka (e-nauka).

Nauczyciel Magisterskie wykonawczy Handel Zagraniczny, Marketing i Internacjonalizacja:
Profesora Ameryka Profesor Kolumbia EENI Brazylia Nauczyciel  Marga Pedro Nonell, Dyrektor EENI Profesor marketingu Baell

Szkolnictwo wyższe dla wszystkich w przystępnych cenach

Oussama Bouaziz (Tunezja), doktorat w międzynarodowej firmie

Magisterskie Handel Zagraniczny, Marketing i Internacjonalizacja (e-nauka) - Programă (konspekt):

Globalizacja

 1. Pobierz program nauczania (PDF): Globalizacja
Globalizacja

Globalizacja

Międzynarodowe instytucje

 1. Organizacji Narodów Zjednoczonych
 2. Bank Światowy (WB)
 3. Światowa Organizacja Handlu
 4. Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Handel zagraniczny

 1. Pobierz program nauczania (PDF): handlu międzynarodowym
Dyplom Handlu Międzynarodowego
 1. Eksport przywóz
 2. Handel zagraniczny Dokumenty
 3. przewóz Międzynarodowy i Logistyka
 4. Celny. Przywóz i eksport procedury
 5. Incoterms 2020
 6. Umowach międzynarodowej sprzedaży towarów
 7. Sposoby płatności. Akredytywa.
 8. Finanse w handlu międzynarodowym
 9. Dział Eksportu

Marketing globalny

 1. Pobierz program nauczania (PDF): marketingu międzynarodowego
Dyplom Marketing międzynarodowy
 1. Marketing międzynarodowy globalny
 2. Globalny Badania marketingowe
 3. Międzynarodowej Polityki Promocji
 4. Międzynarodowej Polityce Cen. Ceny eksportowe
 5. Międzynarodowa Polityka Produktu
 6. Międzynarodowa polityka dystrybucji
 7. Międzynarodowa Segmentacja rynku, Marka i Pozycjonowanie
 8. Handel międzynarodowy i środowiska

Globalna Etyka

Globalna Etyka
Globalna Etyka

Harmonia religii
Harmonia religii
Ahimsa dla przemocy:
Ahimsa dla przemocy

Nie do korupcji w biznesie międzynarodowym

 1. Pobierz program nauczania (PDF): Nie do korupcji

Nie do korupcji

Polish Dostosowanie do polskich studentów

Dostosowanie do polskich studentów

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES)

Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)

Stosunki międzynarodowe w Unii Europejskie

 1. Rozszerzenia Unii Europejskiej
 2. Unia Europejska-układ ogólnych preferencji
 3. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa
 4. Euro-śródziemnomorskiego
 5. Porozumienie z Agadiru
 6. Synergia czarnomorska
 7. Unia Europejska-Afryka: Umowa z Kotonu...
 8. Unia Europejska-Południowy Kaukaz
 9. Unia Europejska-Bałkany Zachodnie
 10. Inicjatywa Środkowoeuropejska
 11. Rada Państw Morza Bałtyckiego
 12. Handel zagraniczny Unii Europejskiej
 13. Unia Europejska-Stany Zjednoczone: Stosunki handlowe
 14. Unia Europejska-Rosja
 15. Stosunki handlowe: Unia Europejska-Chiny
 16. Umowy o wolnym handlu Indie-Unia Europejska

Umowy o wolnym handlu z Unią Europejską

 1. Unia Europejska Korea Południowa Porozumienie o Wolnym Handlu
 2. Trans-Regionalne ASEAN-Unia Europejska Inicjatywy Zawodowych
 3. Unia Europejska-Rada Współpracy Zatoki Porozumienie o Wolnym Handlu
 4. Unia Europejska i Ameryka Środkowa stosunków handlowych
 5. Unia Europejska-Kraje andyjskie. UWH z Kolumbii i Peru
 6. Unia Europejska-MERCOSUR
 7. Unia Europejska-Chile Porozumienia o Wolnym Handlu
 8. Umowy o wolnym handlu Unia Europejska-Meksyk
 9. Unia Europejska i Turcja unia celna
 10. Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)
 11. Międzyregionalny Dialog Azja-Europa

Internacjonalizacja

 1. Pobierz program nauczania (PDF): Internacjonalizacja
Internacjonalizacja - Polska
 1. Zarządzanie międzykulturowe
 2. Internacjonalizacja
 3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne BIZ
 4. Międzynarodowy e-biznes.
 5. Języki dla międzynarodowego biznesu

Prowadzenie działalności gospodarczej w...

Uczeń musi wybrać jedną z następujących regionów:

 1. Biznes w Azji
 2. Biznes w Ameryce
 3. Biznes w krajach muzułmańskich
 4. Biznes w Afryce
 5. Biznes w Europa

Biznes w Chinach

Kurs Magisterskie: Handel zagraniczny i biznes w Chinach

Handel z Chinami Biznes w Chinach

 1. W prowadzenie do Chiny
 2. Chińska gospodarka
 3. Chiny: przewóz morski i porty
 4. Celny Chiny
 5. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne BIZ w Chinach
 6. Pekinie
 7. Szanghaju
 8. Większa delcie Rzeki Perłowej
 9. Kantonie - Shenzhen
 10. Hongkong

Magisterskie Online Handel międzynarodowy

EENI Global Business School (Szkoła Biznesu). Z naszej oferty skorzystali już studenci ze stu krajów na całym świecie, studiujących w prestiżowych uczelniach, oraz wiele instytucji.

Studenci z Europy
Studenci z Europy EENI Szkoła Biznesu Business School

Incoterms 2020:
Incoterms

Eksport bezpośredni


(c) EENI Global Business School / Szkoła Biznesu (1995-2021)
Nie używamy plików cookie
Góra tej strony