EENI Szkoła Biznesu Global Business School

Internacjonalizacja przedsiębiorstw


Share by Twitter
Polski - Kurs Magister Doktorat / Handel zagraniczny i biznes

Nauka jednostkinie: Internacjonalizacja. Strategia konkurencyjna. Programă (konspekt):

 1. Internacjonalizacja przedsiębiorstw.
 2. Strategia konkurencyjna.
 3. Międzynarodowa konkurencyjność.
 4. Strategia globalna.
 5. Audyt Strategiczny.
 6. Analizą pięciu sił Portera lub modelem.
 7. Analiza SWOT (mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia).
 8. Analiza PEST. Analiza łańcucha wartości.
 9. Przypadki internacjonalizacji.

Kurs materiały (Język): Studiach Kurs / Doktoranckich / Magister Handel zagraniczny i biznes (Angielski) Internationalization Studiach Kurs / Doktoranckich / Magister Handel zagraniczny i biznes (Francuski) Internationalisation Wykształcenie wyższe online (Hiszpański) Internacionalización

Ten przedmiot jest częścią następujących programów szkolnictwa wyższego (Kurs, magisterskie, doktoranckie) prowadzonych przez EENI Global Business School (Szkoła Biznesu):

 1. Kurs Online: Internacjonalizacja i Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ)
 2. Dyplom Marketing międzynarodowy
 3. Doktorat: Zakresie handlu zagranicznego, Globalna logistyka
 4. Magisterskie: Handel Międzynarodowy, Handel zagraniczny, Transport międzynarodowy, Eksportuj Back Office

Studenci Polska Kurs Magisterskie Doktorat, EENI Business School (Szkoła Biznesu)

Kurs podsumowanie (Internacjonalizacja)

Michael Porter opisał koncepcję, która stała się znana jako "pięciostopniowy model sił". Koncepcja ta polega związek między konkurentami w branży, potencjalnych konkurentów, dostawców, odbiorców i alternatywnych rozwiązań problemu w trakcie rozwiązywania. Podczas każdej branży obejmuje wszystkie te czynniki, relacyjnych mocnych różnić. Porter wyjaśnia, że istnieje pięć sił, które określić atrakcyjność przemysłu i długoterminową rentowność branży.

Te pięć "konkurencyjne siły" są:

- Zagrożenie wejścia nowych konkurentów (nowe wpisy)
- Groźba substytutów
- Siła przetargowa nabywców
- Siła przetargowa dostawców
- Stopień rywalizacji między istniejących konkurentów

Przewagę konkurencyjną przewagę nad konkurentami, zdobyte przez oferowanie konsumentom większej wartości, albo za pomocą niższych cen, lub poprzez zapewnienie większych korzyści i usług, które uzasadnia wyższe ceny. Jakie działania prowadzi działalność jest bezpośrednio związana z osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.


Proces przeprowadzania audytu strategicznego można podsumować w następujących etapach:

- Audyt zasobów
- Analiza łańcucha wartości
- Analiza podstawowych kompetencji
- wydajność analiza
- Portfel analiza
- Analiza SWOT

Firma, która zdecyduje strategii biznesowej kosztów kierownictwo koncentruje się na uzyskaniu korzyści poprzez zmniejszenie kosztów ekonomicznych poniżej wszystkich swoich konkurentów. Gdy istnieją znaczące korzyści skali w produkcji, marketingu, dystrybucji, usług lub funkcji przedsiębiorstwa, duże firmy mają przewagę kosztową nad mniejszych firma. W wielkości produkcji zostanie osiągnięty, po czym średni koszt na jednostkę produkcji zaczyna rosnąć z powodu ekonomii skali.

Analiza SWOT jest proste ramy prawne dla tworzenia strategicznych alternatyw z analizy sytuacji. Ma ona zastosowanie zarówno do przedsiębiorstw poziomu lub poziomu jednostki biznesowej i często pojawiają się w plany marketingowe. = SWOT mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń.

Analiza łańcucha wartości. Aby lepiej zrozumieć działania, poprzez które firma rozwija i tworzy przewagę konkurencyjną wartość dla akcjonariuszy, warto oddzielić układ biznesowy na szereg czynności generujących wartość, o której mowa w łańcuchu wartości.

Układ łańcucha wartości. Firmy łańcucha wartości jest częścią większego systemu, który zawiera łańcuchy wartości dostawców surowców i kanałów downstream i klientów.

Analiza PEST jest analiza zewnętrznych makro-środowisko, które dotyczy wszystkich firma. P.E.S.T. jest skrótem od polityczne, ekonomiczne, socjalne i technologiczne czynniki zewnętrzne makro-środowisko.(c) EENI Global Business School / Szkoła Biznesu (1995-2021)
Nie używamy plików cookie
Góra tej strony