Incoterms 2010

EENI Wyższa Szkoła Biznesu & Uniwersytet


EENI

Polski

Nauka jednostkinie: Incoterms 2010 DAT DAP EXW FAS FCA FOB CFR CIF CPT CIP DDP DAF. Programă (konspekt):

  1. Jakie są Incoterms 2010?.
  2. Analiza. Tabele porównawcze.
  3. Nowy Incoterms: DAT (Dostarczone do terminalu) i DAP (Dostarczone do miejsca).
  4. Zastąpiony Incoterms: DAF, DES, DEQ i DDU.
  5. Incoterms na morze i śródlądowego transportu wodnego: FAS (Franco wzdłuż burty statku) - FOB (Franco Statek) - CFR (Koszt i fracht) - CIF (Koszt, Ubezpieczenie i Fracht).
  6. Incoterms dla każdego rodzaju transportu: EXW (Z zakładu) - FCA (Franco przewoźnik) - CPT (przewoźne zapłacone do) - CIP (przewoźne i ubezpieczenia zapłacone do) - DAT - DAP - DDP (Dostarczone, cło opłacone).
  7. Jak ich używać?.

Przykład kursu - Incoterms 2010:
Incoterms

Magisterskie Handel Międzynarodowy - Magisterskie Handel Zagraniczny, Marketing i Internacjonalizacja (MIB) - Dyplom Handlu Międzynarodowego - Zarządzanie handlu zagranicznego - Magisterskie Międzynarodowy Sekretarz

Kurs materiały (Język): Wykształcenie wyższe (Angielski) Incoterms Studia Drugie stopnia (Francuski) Incoterms Wykształcenie wyższe (Hiszpański) Incoterms Studiach doktoranckich / Magister (Portugalski) Ar

Kurs podsumowanie (Incoterms)

Reguły handlowe INCOTERMS 2010:
- obowiązują przy obrocie dobrami materialnymi
- Ich stosowanie jest fakultatywne
- obowiązują tylko Eksportera i importera
- Z ich stosowania wyłączeni są spedytorzy, firmy transportowe
normy prawa rządzącego daną umową mają pierwszeństwo przed INCOTERMS 2010

Incoterms 2010 zajmują się kwestiami związanymi z transportem produktów od sprzedawcy do nabywcy.

 Obejmuje to m.in. Przewóz produktów, rozliczenie odpowiedzialności eksportowych i importowych, pokrycie kosztów, w tym transportu i ubezpieczenia, przeniesienie ryzyka za stan produktów w różnych punktach procesu transportowego.

Incoterms są używane zawsze w połączeniu z lokalizacją geograficzną i nie zajmują się transferem praw własności.

Reguły są zalecane i publikowane przez Międzynarodową Izbę Handlową.

Oficjalną wersją Incoterms 2000 jest oryginalny tekst angielski, który został zaaprobowany przez Komisję Prawa Handlu Międzynarodowego (UNCITRAL) Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Autoryzowane tłumaczenia w 31 językach są dostępne w lokalnych komitetach Międzynarodowa Izba Handlowa.

Zamiast 4 kategorii, w Incoterms 2010 są tylko dwie:

- odnoszące się do wszystkich rodzajów transportu (CIP, CPT, DAP, DAT, DDP, EXW, FCA)

- odnoszące się wyłącznie do transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego (CFR, CIF, FAS, FOB)

Incoterms Dostarczone na Origin: EXW, FCA, FAS, FOB, CPT, CFR, CIP, CIF

Incoterms Dostarczony do punktu docelowego: DAT, DAP, DDP

DAP- DELIVERED AT PLACE (Dostarczone do terminalu)

DAT (Delivered at Terminal / Dostarczone do terminalu) - sprzedający odpowiada za dowiezienie towaru do określonego terminalu i jego rozładunek.
DAT zastępuje dotychczas stosowaną DEQ.

DAT- DELIVERED AT TERMINAL (Dostarczone do miejsca)

DAP (Delivered at Place) - Dostarczone do miejsca (sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru do określonego miejsca, natomiast jego rozładunek jest w gestii kupującego). DAP zastępuje dotychczas stosowane DAF, DES i DDU.

Web site: Międzynarodowa Izba Handlowa(c) EENI- Szkoła Biznesu & Hiszpańsko-afrykański Uniwersytet Międzynarodowego Biznesu