EENI Szkoła Biznesu Global Business School

Sposoby płatności międzynarodowe. Akredytywa


Share by Twitter

Polski - Kurs Magister Doktorat / Handel zagraniczny i biznes

Nauka jednostkinie: Sposoby płatności. Akredytywa. Kredytów. Programă (konspekt):

 1. Międzynarodowe metody płatności.
 2. Kraje i warunki płatności.
 3. Weksle (Bills z exchange).
 4. Czek.
 5. Przelew bankowy.
 6. Czystość gromadzenia (czysty collection).
 7. Inkaso dokumentowe.
 8. Akredytywa (L/C).
 9. Dokumentowych.
 10. Rodzaje i zasady, terminologia, otwieranie, dostępność, Treści, dokumenty...
 11. UCP 600 Jednolitych reguł i praktyki w operacjach dokumentowych.
 12. Elektronowy L/C.
 13. Przywóz akredytywy.

Kurs materiały (Język): Studiach Kurs / Doktoranckich / Magister Handel zagraniczny i biznes (Angielski) Letters of credit Studiach Kurs / Doktoranckich / Magister Handel zagraniczny i biznes (Francuski) Crédits Documentaires Wykształcenie wyższe online (Hiszpański) Créditos documentarios Studiach Kurs / Doktoranckich / Magister Handel zagraniczny i biznes (Portugalski)

Ten przedmiot jest częścią następujących programów szkolnictwa wyższego (Kurs, magisterskie, doktoranckie) prowadzonych przez EENI Global Business School (Szkoła Biznesu):

 1. Kurs Online: Formy płatności
 2. Doktorat: Zakresie handlu zagranicznego, Globalna logistyka
 3. Dyplom Handlu Międzynarodowego
 4. Magisterskie: Handel Międzynarodowy, Handel zagraniczny, Transport międzynarodowy, Eksportuj Back Office

Studenci Polska Kurs Magisterskie Doktorat, EENI Business School (Szkoła Biznesu)

Przykłady Kurs Sposoby płatności. Akredytywa:
Sposoby płatności. Akredytywa.

Magisterskie Międzynarodowy Sekretarz

خطابات الاعتماد

Kurs podsumowanie (Sposoby płatności. Akredytywa.)

Cele: uczenie się tej jednostki ma na celu:

 1. Analizując różne metody płatności stosowane w handlu międzynarodowym oraz przedstawiające ich różnice, wady i zalety zarówno dla importera i eksportera.
 2. Aby zrozumieć, co dokumentalny kolekcje są i jak działają. Eksport i przywóz Kolekcje będą analizowane.

Zrozumienie następujące brzmienie:

 1. Znaczenie dokumentalny kredytów i akredytywy w handlu międzynarodowym
 2. Jak działa Dokumentalnych kredyt
 3. Obowiązki stron
 4. Aby zrozumieć, jak działają przywóz kredytów dokumentalny.

W tej jednostce nauki będziemy sprawdzać jak do odbioru i płatności w międzynarodowych umowach kupna-sprzedaży. Skoncentrujemy się na metodach wywóz płatności.

Informacje przedstawione tutaj ma zastosowanie również do importu. Wybór najbardziej odpowiedniej metody płatności jest kluczowym czynnikiem udanej sprzedaży eksportowej.

Kredytów dokumentalny

Przykłady oczywiście Metody płatności / Akredytywy:

Student będzie zapoznać się ze stronami, zobowiązań i używane Operacje dokumentowe kredytowej będzie jak dowiedzieć się o najważniejszych lista kontrolnych do podjęcia kluczowej terminologii pod uwagę przy przygotowywaniu dokumentów do prezentacji w ramach dokumentalny kredytów.

Dokumentalny kredytowa jest porozumienie, na mocy której bank działając na wniosek i na zlecenie importera sprawia, że zobowiązanie do wypłaty na rzecz eksportera w zamian za przedstawienie wymaganych dokumentów w określonym terminie, pod warunkiem, że dokumenty ściśle stosować się do zasadami i warunkami określonymi w kredytu. Listy kredytu są korzystniejsze dla eksporterów, a nie importerów, ponieważ mają na celu ochronę eksportera.

Akredytywy importowe. Jest to krótki, ale bardzo ważne jednostki nauki. Zdolność lekarza handlowych i ich bankierzy wydania dokumentalny fundusze, które są pełne i dokładne jest niezbędna. Jednostka ta zapozna się z rolą Bank Emisyjny, jak wypełnić formularz wniosku DC i co najważniejsze, jak analizować Kredytu wydane.

Inkaso dokumentowe To metoda płatności, zgodnie z którą inicjuje eksporter, za pośrednictwem systemu bankowego, gromadzenie pieniędzy należnych mu od importera. Płatność zostanie dokonana na wekslu i papiery wartościowe. Dokumenty mogą być zwolnione z przyjęcia weksla lub odpłatnie w oczach. Ten kurs daje praktyczne rozumienie tego popularnego formy płatności.

Przepisów ujednoliconych zbiorów, rewizji z 1995, Nr publikacji Międzynarodowa Izba Handlowa 522, stosuje się do wszystkich zbiorów, że przepisy te zostały włączone do tekstu "instrukcja kolekcji". W trakcie tej jednostki będziemy dostarczać praktyczne przykłady zastosowania URC 522. Wszystkie poważne specjalistów handlu międzynarodowego powinien otrzymać kopię tej publikacji Międzynarodowa Izba Handlowa.

Dowiedz się różnice między czystą i Dokumentu kolekcji i analizy zalet i wad dla importera i eksportera. Dowiedz się, jak wypełnić zamówienie Bank inkaso oraz jak zarządzać zbiorami eksportu w banku. Zrozumienie różnicy między dokumentami w zamian za akceptację i dokumentów odpłatnie. Weksle i Dokumentu cyklu zbierania.(c) EENI Global Business School / Szkoła Biznesu (1995-2021)
Nie używamy plików cookie
Góra tej strony