Umowach międzynarodowej sprzedaży towarów

EENI Szkoła Biznesu & HA UniwersytetPolski - Magister Online

Nauka jednostkinie: Umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Programă (konspekt):

 1. Międzynarodowe umowy i handel zagraniczny.
 2. UNCITRAL, Komisja Narodów Zjednoczonych ds.
 3. Międzynarodowego Prawa Handlowego
 4. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (1980) [CISG].
 5. Konwencja wiedeńska
 6. Konwencji haskich
 7. Klauzule międzynarodowej umowy
 8. Arbitraż
 9. Przykłady umów: dystrybutor, importerów, przedstawiciel...
 10. Anti-corruption clause
 11. Sharia

Kurs materiały (Język): Wykształcenie wyższe online (Angielski) International contracts Studia Drugie stopnia (Francuski) Contrat International Wykształcenie wyższe online (Hiszpański) Contratos Internacionales Studiach doktoranckich / Magister (Portugalski)

Ten przedmiot (e-learning) jest częścią następujących programów szkolnictwa wyższego (Kurs, magisterskie, doktoranckie) prowadzonych przez EENI Business School & HA University:

 1. Kurs Online: Internacjonalizacja i BIZ
 2. Doktorat: Zakresie handlu zagranicznego, Globalna logistyka
 3. Dyplom Handlu Międzynarodowego
 4. Magisterskie: Handel Międzynarodowy, Handel zagraniczny, Transport międzynarodowy

Studenci, EENI Szkoła Biznesu & HA Uniwersytet

Przykład kursu - Umowach międzynarodowej sprzedaży towarów:
Umowach międzynarodowej sprzedaży towarów

Kurs podsumowanie (Umowach międzynarodowej sprzedaży towarów):

Umowa jest jednym dokumencie, w którym prawa i obowiązki eksportera i importera określone są.

Praktyki handlowe międzynarodowy pokazuje, że większość transakcji odbywa się bez podpisywania umowy.

Jednakże zaleca się utworzenie międzynarodowej umowy sprzedaży w transakcjach międzynarodowych.

Można uniknąć wątpliwości i nieporozumień dotyczących tego, co zostało uzgodnione w trakcie negocjacji warunków, jeżeli są one określone na piśmie.

W niektórych przypadkach umowa ustna jest prawnie wiążące, na przykład, gdy eksporter dokona sprzedaży na targach międzynarodowych.

Większość międzynarodowych transakcjach handlowych nie korzysta z formalnej umowy w praktyce.

Jednakże klauzule w fakturze handlowej i włączenie odpowiedniego Incoterms w cenie eksportowej, jak również przepisów krajowych będzie jednak oznaczać pewne obowiązki stron.

W każdym przypadku zaleca się stosowanie formalnej umowy.

Wzór umowy międzynarodowej sprzedaży zostało opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlową.

Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów reguluje tworzenie międzynarodowych umów sprzedaży. Konwencja została podpisana w Austrii w dniu 11 kwietnia 1980 roku. Programu został przyjęty przez ponad 40 krajach, z których większość rozwiniętych. Układ umowy pozostaje wyłącznie do firma, może być również przyjmowany ustnie, choć są kraje, sygnatariuszy Konwencji wiedeńskiej, którzy nie akceptują ustne porozumienia i uznać jedynie w formie pisemnej umowy. W przypadku zamówienia na uznaje się za przyjęte zgody odbiorcy musi być uzyskane.

Cisza nie mogą być interpretowane jako zgoda. Dostawy towarów musi być wykonana zgodnie z tym co zostało ustalone w umowie sprzedaży, a towary muszą być uzgodnione jakości, ilości i rodzaju. Towary muszą być kontrolowane tak szybko jak to możliwe, jeżeli towary nie są zgodne, muszą być one przekazywane do eksportera w rozsądnym czasie.

Klauzul. Umowy międzynarodowej jest sporządzona na podstawie następujące:
- Przepisy i praktykę w handlu międzynarodowym (np. Incoterms).
- Arbitraż w handlu międzynarodowym (na przykład możliwość rozstrzygania sporów).

Tu zwykle klauzul umowy międzynarodowej, niemniej należy zwrócić się do usług radcy prawnego w celu uzyskania dobrze przygotowane umowy.
- Preambuła
- Definicje
- Obowiązków i zobowiązań
- Komunikacja i Dokumentacji
- Ceny
- Warunki płatności
- Kary
- Siły Wyższej
- Urzędowe zezwolenia i pozwolenia
- Rozstrzyganie sporów
- Język
- Inne warunki

Arbitraż to metoda rozwiązywania sporów dotyczących umów międzynarodowy sprzedaży. Dobrze przygotowany klauzuli o arbitrażu stanowi podstawę do prowadzenia arbitrażu odpowiednio w przypadku postępowania sądowego.

Tweter.png Tweet 
Tell a Friend:

/ Contact / Whatsapp / / Print
Info EENI Back /


(c) EENI Szkoła Biznesu & HA Uniwersytet