EENI Szkoła Biznesu Global Business School

Umowach międzynarodowej sprzedaży towarów


Share by Twitter

Polski - Kurs Magister Doktorat / Handel zagraniczny i biznes

Nauka jednostkinie: Umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Programă (konspekt):

 1. Międzynarodowe umowy i handel zagraniczny.
 2. UNCITRAL, Komisja Narodów Zjednoczonych ds.
 3. Międzynarodowego Prawa Handlowego
 4. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (1980) [CISG].
 5. Konwencja wiedeńska
 6. Konwencji haskich
 7. Klauzule międzynarodowej umowy
 8. Arbitraż
 9. Przykłady umów: dystrybutor, importerów, przedstawiciel...
 10. Anti-corruption clause
 11. Sharia
 1. General Agreement on Trade in Services (GATS)
 2. Agreement on International Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)
 3. WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)
 4. WTO Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement)
 5. WTO Agreement on Preshipment Inspection
 6. WTO Agreement on Safeguards (SG)

Kurs materiały (Język): Studiach Kurs / Doktoranckich / Magister Handel zagraniczny i biznes (Angielski) International contracts Studiach Kurs / Doktoranckich / Magister Handel zagraniczny i biznes (Francuski) Contrat International Wykształcenie wyższe online (Hiszpański) Contratos Internacionales Studiach Kurs / Doktoranckich / Magister Handel zagraniczny i biznes (Portugalski)

Ten przedmiot jest częścią następujących programów szkolnictwa wyższego (Kurs, magisterskie, doktoranckie) prowadzonych przez EENI Global Business School (Szkoła Biznesu):

 1. Kurs Online: Internacjonalizacja i BIZ
 2. Doktorat: Zakresie handlu zagranicznego, Globalna logistyka
 3. Dyplom Handlu Międzynarodowego
 4. Magisterskie: Handel Międzynarodowy, Handel zagraniczny, Transport międzynarodowy, Eksportuj Back Office

Studenci Polska Kurs Magisterskie Doktorat, EENI Business School (Szkoła Biznesu)

Przykład kursu - Umowach międzynarodowej sprzedaży towarów:
Umowach międzynarodowej sprzedaży towarów

Kurs podsumowanie (Umowach międzynarodowej sprzedaży towarów):

Umowa jest jednym dokumencie, w którym prawa i obowiązki eksportera i importera określone są.

Praktyki handlowe międzynarodowy pokazuje, że większość transakcji odbywa się bez podpisywania umowy.

Jednakże zaleca się utworzenie międzynarodowej umowy sprzedaży w transakcjach międzynarodowych.

Można uniknąć wątpliwości i nieporozumień dotyczących tego, co zostało uzgodnione w trakcie negocjacji warunków, jeżeli są one określone na piśmie.

W niektórych przypadkach umowa ustna jest prawnie wiążące, na przykład, gdy eksporter dokona sprzedaży na targach międzynarodowych.

Większość międzynarodowych transakcjach handlowych nie korzysta z formalnej umowy w praktyce.

Jednakże klauzule w fakturze handlowej i włączenie odpowiedniego Incoterms 2020 w cenie eksportowej, jak również przepisów krajowych będzie jednak oznaczać pewne obowiązki stron.

W każdym przypadku zaleca się stosowanie formalnej umowy.

Wzór umowy międzynarodowej sprzedaży zostało opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlową.

Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów reguluje tworzenie międzynarodowych umów sprzedaży. Konwencja została podpisana w Austrii w dniu 11 kwietnia 1980 roku. Programu został przyjęty przez ponad 40 krajach, z których większość rozwiniętych. Układ umowy pozostaje wyłącznie do firma, może być również przyjmowany ustnie, choć są kraje, sygnatariuszy Konwencji wiedeńskiej, którzy nie akceptują ustne porozumienia i uznać jedynie w formie pisemnej umowy. W przypadku zamówienia na uznaje się za przyjęte zgody odbiorcy musi być uzyskane.

Cisza nie mogą być interpretowane jako zgoda. Dostawy towarów musi być wykonana zgodnie z tym co zostało ustalone w umowie sprzedaży, a towary muszą być uzgodnione jakości, ilości i rodzaju. Towary muszą być kontrolowane tak szybko jak to możliwe, jeżeli towary nie są zgodne, muszą być one przekazywane do eksportera w rozsądnym czasie.

Klauzul. Umowy międzynarodowej jest sporządzona na podstawie następujące:
- Przepisy i praktykę w handlu międzynarodowym (np. Incoterms 2020).
- Arbitraż w handlu międzynarodowym (na przykład możliwość rozstrzygania sporów).

Tu zwykle klauzul umowy międzynarodowej, niemniej należy zwrócić się do usług radcy prawnego w celu uzyskania dobrze przygotowane umowy.
- Preambuła
- Definicje
- Obowiązków i zobowiązań
- Komunikacja i Dokumentacji
- Ceny
- Warunki płatności
- Kary
- Siły Wyższej
- Urzędowe zezwolenia i pozwolenia
- Rozstrzyganie sporów
- Język
- Inne warunki

Arbitraż to metoda rozwiązywania sporów dotyczących umów międzynarodowy sprzedaży. Dobrze przygotowany klauzuli o arbitrażu stanowi podstawę do prowadzenia arbitrażu odpowiednio w przypadku postępowania sądowego.(c) EENI Global Business School / Szkoła Biznesu (1995-2021)
Nie używamy plików cookie
Góra tej strony