EENI Szkoła Biznesu Global Business School

Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu USMCA/NAFTA 2.0


Share by Twitter

Polski - Kurs Magister Doktorat / Handel zagraniczny i biznes

Nauka jednostkinie: Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu. Programă (konspekt):

  1. Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu.
  2. Instytucje Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu.
  3. Komisja Wolnego Handlu.
  4. Tło USMCA/NAFTA 2.0.
  5. Fakty Ekonomiczno o Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu
  6. Wdrożenia

Przykład kursu - Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu (USMCA/NAFTA 2.0):
Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu (USMCA/NAFTA 2.0)

Kurs materiały (Język): Studiach Kurs / Doktoranckich / Magister Handel zagraniczny i biznes (Angielski) North American Free Trade Agreement (USMCA/NAFTA 2.0) Studiach Kurs / Doktoranckich / Magister Handel zagraniczny i biznes (Francuski) Accord de libre-échange nord-américain Wykształcenie wyższe online (Hiszpański) Tratado de libre comercio de América del Norte

Ten przedmiot jest częścią następujących programów szkolnictwa wyższego (Kurs, magisterskie, doktoranckie) prowadzonych przez EENI Global Business School (Szkoła Biznesu):

  1. Magisterskie: Handel Międzynarodowy, Handel zagraniczny, Transport międzynarodowy, Ameryce, Eksportuj Back Office
  2. Doktorat: Biznesie w Ameryce, Handlu Zagranicznego, Globalna logistyka

Studenci Polska Kurs Magisterskie Doktorat, EENI Business School (Szkoła Biznesu)

Kurs podsumowanie (Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu)

W styczniu 1994 r. dołączył Kanada Meksyk i Stany Zjednoczone w Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu (USMCA/NAFTA 2.0), która będzie zlikwidować wszystkie taryfy w ciągu 15 lat.

W 1994 roku Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu (USMCA/NAFTA 2.0) weszła w życie, tworząc jedną z największych stref wolnego handlu i stworzenie podstaw dla wzrostu gospodarczego i rosnącego dobrobytu da Kanada, Stany Zjednoczone i Meksyku.

Zgodnie z Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu, wartość handlu towarami pomiędzy Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk potroiła się, osiągając w Stany Zjednoczone 946,1 miliardy dolarów oku.

Dzisiaj Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu w Ameryce Północnej obejmuje gospodarki łączna produkcja w Stany Zjednoczone 17,0 dolarów biliona.

Dziś Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu wymiany partnerów o 2,6 mld dolarów w towary każdy dzień-to około 108.000.000 dolarów Stany Zjednoczone za godzinę.

W Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu (USMCA/NAFTA 2.0) regionu obejmuje 444.100.000 osób, 33,3 mln z nich mieszka w Kanada, 304100.000 w Stanach Zjednoczonych, a 106.700.000 w Meksyku.

Najwyższe taryfowych wyjściowy 20% i jest ono zmniejszone każdego roku zgodnie z programem Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu.

Od jego realizacji w 1994 r., taryfy zostały wyeliminowane na 84,5% wszystkich nie z ropy naftowej i innych eksportu rolnego Meksyku do Stanów Zjednoczonych i 79% Eksportu da Kanada.

Obecny bezcłowy przywóz programów czasowych wyeliminowano z dniem 1 stycznia 2001 r. Na handel między Meksykiem, były Stany Zjednoczone i Kanada.

W ramach Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu, wszystkich barier pozataryfowych w handlu produktami rolnymi między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem zostały wyeliminowane. Ponadto wiele taryf, zostały usunięte w trybie natychmiastowym, z innymi wycofywany przez okres 5 do 15 lat. Pozwoliło to na dostosowanie się do uporządkowanego wolnym handlu z Meksykiem, pełne wdrożenie począwszy od 1 stycznia roku.

Rolnych przepisów Kanada-Stany Zjednoczone porozumienia o wolnym handlu, w efekcie od 1989 r., zostały włączone do Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu. Według tych przepisów, wszystkie taryfy wpływ handlu produktami rolnymi między Stany Zjednoczone i Kanada, z kilkoma wyjątkami, dla pozycji objętych kontyngenty taryfowe zostały usunięte przed 1 stycznia 1998 roku.

Meksyk i Kanada osiągnęła osobne dwustronne porozumienie Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu sprawie dostępu do rynku dla produktów rolnych. Meksykańska-kanadyjskiej umowy wyeliminował większość taryf natychmiast lub w ciągu 5, 10 lub 15 lat. Ceny obu krajów mających wpływ na handel mleczne, drób, jaja, i cukru.

Ameryce, Biznes w Ameryce Północnej(c) EENI Global Business School / Szkoła Biznesu (1995-2021)
Nie używamy plików cookie
Góra tej strony