Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu NAFTA

EENI Wyższa Szkoła Biznesu & Uniwersytet


EENI

Polski

Nauka jednostkinie: Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu. Programă (konspekt):

  1. Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu.
  2. Instytucje Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu.
  3. Komisja Wolnego Handlu.
  4. Tło NAFTA.
  5. Fakty Ekonomiczno o Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu
  6. Wdrożenia

Przykład kursu - Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu (NAFTA):
Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu (NAFTA)

Magisterskie Handel Zagraniczny - Ameryce

Kurs materiały (Język): Wykształcenie wyższe (Angielski) North American Free Trade Agreement (NAFTA) Studia Drugie stopnia (Francuski) Accord de libre-échange nord-américain Wykształcenie wyższe (Hiszpański) Tratado de libre comercio de América del Norte

Kurs podsumowanie (Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu)

W styczniu 1994 r. dołączył Kanada Meksyk i Stany Zjednoczone w Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu (NAFTA), która będzie zlikwidować wszystkie taryfy w ciągu 15 lat.

W 1994 roku Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu (NAFTA) weszła w życie, tworząc jedną z największych stref wolnego handlu i stworzenie podstaw dla wzrostu gospodarczego i rosnącego dobrobytu da Kanada, Stany Zjednoczone i Meksyku.

Zgodnie z Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu, wartość handlu towarami pomiędzy Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk potroiła się, osiągając w Stany Zjednoczone 946,1 miliardy dolarów oku.

Dzisiaj Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu w Ameryce Północnej obejmuje gospodarki łączna produkcja w Stany Zjednoczone 17,0 dolarów biliona.

Dziś Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu wymiany partnerów o 2,6 mld dolarów w towary każdy dzień-to około 108.000.000 dolarów Stany Zjednoczone za godzinę.

W Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu (NAFTA) regionu obejmuje 444.100.000 osób, 33,3 mln z nich mieszka w Kanada, 304100.000 w Stanach Zjednoczonych, a 106.700.000 w Meksyku.

Najwyższe taryfowych wyjściowy 20% i jest ono zmniejszone każdego roku zgodnie z programem Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu.

Od jego realizacji w 1994 r., taryfy zostały wyeliminowane na 84,5% wszystkich nie z ropy naftowej i innych eksportu rolnego Meksyku do Stanów Zjednoczonych i 79% Eksportu da Kanada.

Obecny bezcłowy przywóz programów czasowych wyeliminowano z dniem 1 stycznia 2001 r. Na handel między Meksykiem, były Stany Zjednoczone i Kanada.

W ramach Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu, wszystkich barier pozataryfowych w handlu produktami rolnymi między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem zostały wyeliminowane. Ponadto wiele taryf, zostały usunięte w trybie natychmiastowym, z innymi wycofywany przez okres 5 do 15 lat. Pozwoliło to na dostosowanie się do uporządkowanego wolnym handlu z Meksykiem, pełne wdrożenie począwszy od 1 stycznia roku.

Rolnych przepisów Kanada-Stany Zjednoczone porozumienia o wolnym handlu, w efekcie od 1989 r., zostały włączone do Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu. Według tych przepisów, wszystkie taryfy wpływ handlu produktami rolnymi między Stany Zjednoczone i Kanada, z kilkoma wyjątkami, dla pozycji objętych kontyngenty taryfowe zostały usunięte przed 1 stycznia 1998 roku.

Meksyk i Kanada osiągnęła osobne dwustronne porozumienie Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu sprawie dostępu do rynku dla produktów rolnych. Meksykańska-kanadyjskiej umowy wyeliminował większość taryf natychmiast lub w ciągu 5, 10 lub 15 lat. Ceny obu krajów mających wpływ na handel mleczne, drób, jaja, i cukru.

Ameryce - Biznes w Ameryce Północnej(c) EENI- Szkoła Biznesu & Hiszpańsko-afrykański Uniwersytet Międzynarodowego Biznesu