EENI Szkoła Biznesu Global Business School

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne BIZ


Share by Twitter

Polski - Kurs Magister Doktorat / Handel zagraniczny i biznes

Nauka jednostkinie: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Programă (konspekt):

W prowadzenie do BIZ

 1. Perspektywy BIZ.
 2. Światowa Organizacja Handlu i BIZ.
 3. Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Środków Polityki Inwestycyjnej
 4. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju i BIZ.
 5. Unia Europejska w sprawie polityki BIZ.
 6. Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycji (MIGA).
 7. Dodatki: Indeks wolności gospodarczej.
 8. BIZ i krajów rozwijających się.

Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) i Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ)

 1. Konferencja Narodów Zjednoczonych ds.
 2. Handlu i Rozwoju i Bezpośrednie inwestycje zagraniczne.
 3. BIZ indeksu.
 4. Wewnętrznych i zewnętrznych indeksu.
 5. Metodologia.
 6. Świat inwestycji raport.
 7. Globalny Ocena perspektyw inwestycyjnych.
 8. Inwestycje kompasu narzędzia.

Inwestycje zagraniczne

 1. Utworzenie spółki za granicą: sprzedaż delegacji, spółki zależne, oddziały i wspólnych przedsięwzięć.
 2. Wywłaszczenie ryzyka.
 3. Ład korporacyjny.
 4. Kraje rozwijające się.
 5. Studium przypadku: Rekonstrukcja branży w dawnym republik radzieckich.

Przykład kursu - Bezpośrednie inwestycje zagraniczne BIZ
Inwestycje zagraniczne

Kurs materiały (Język): Studiach Kurs / Doktoranckich / Magister Handel zagraniczny i biznes (Angielski) Foreign direct investment (FDI) Studiach Kurs / Doktoranckich / Magister Handel zagraniczny i biznes (Francuski) Investissement direct à l’étranger (IDE Wykształcenie wyższe online (Hiszpański) Inversión extranjera directa (IED)

Ten przedmiot jest częścią następujących programów szkolnictwa wyższego (Kurs, magisterskie, doktoranckie) prowadzonych przez EENI Global Business School (Szkoła Biznesu):

 1. Kurs Online: Internacjonalizacja i BIZ
 2. Doktorat: Zakresie handlu zagranicznego, Globalna logistyka
 3. Dyplom Handlu Międzynarodowego
 4. Magisterskie: Handel Międzynarodowy, Handel zagraniczny, Transport międzynarodowy, Eksportuj Back Office

Studenci Polska Kurs Magisterskie Doktorat, EENI Business School (Szkoła Biznesu)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne BIZ - Polska

Podsumowanie kursu Bezpośrednie inwestycje zagraniczne BIZ

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) eksponuje cel uzyskanie długofalowego interesu przez spółkę w zagranicznej firmie z innego kraju.

Bezpośredni zagraniczna Inwestor ma udział w zarządzaniu firmy.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne odnosi się do początkowej transakcji dla fuzji i przejęć oraz akcji podwyższeniu kapitału.

OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) zaleca, aby zagraniczne spółki inwestycyjne określone jako "(lub nieposiadających osobowości prawnej), z siedzibą firmy, w której zagraniczny inwestor posiada 10% lub więcej akcji (lub praw głosu).

OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) analizuje globalne statystyki dotyczące Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Wytyczne dla przedsiębiorstw wielonarodowych są sugestie kierowane przez rządy do przedsiębiorstw wielonarodowych.

Porozumienie w sprawie międzynarodowego handlu środków związanych inwestycyjnych ("Umowa TRIM"), jednego z wielostronnych umów o międzynarodowym handlu produktami, zabrania handlu międzynarodowym środków związanych (lokalne artykuły zawartości).

Misją Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji (MIGA) (bank Światowy) jest promowanie Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) do krajów rozwijających się, aby wspomóc wzrost gospodarczy, ograniczenie ubóstwa i poprawy życia ludzi.

Poprzez swoje programy rozwoju inwestycji, technologii i przedsiębiorczości, Konferencja Międzynarodowego Handlu i Rozwoju (UNCTAD) analizuje trendy w BIZ (Bezpośrednie inwestycje zagraniczne) i ich wyniki na rozwój.

Inward BIZ wydajność Index klasyfikuje gospodarek świata przez Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, które w porównaniu do wymiaru gospodarczego kraju (12 zmienne).Inward BIZ wydajność Index jako stosunek Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wpływy i jego udział w globalnym PKB.

Jeśli Inward BIZ wydajność Index jest większy niż 1, to gospodarka otrzymuje więcej Bezpośrednie inwestycje zagraniczne niż jego względnej wielkości ekonomicznej. Jeśli Inward BIZ wydajność Index jest ujemna, to zagraniczni inwestorzy wycofaniu w kraju.


(c) EENI Global Business School / Szkoła Biznesu (1995-2021)
Nie używamy plików cookie
Góra tej strony