Kurs Online: Biznes w Europie Unia Europejska

EENI Szkoła Biznesu Uniwersytet Business School

Polski - Magister Doktorat biznes

Biznes w Europie Rosji Polska Negocjacje

Magisterskie Handel Zagraniczny, Marketing i Internacjonalizacja - Specjalizacja

Przegląd specjalizacji modułu "Biznes w Europie" Mistrza:
Umowy handlowe Europa

Głównym celem modułu specjalizacyjnego "Biznes w Europie" mistrza jest oferowanie przegląd Unii Europejskiej, globalnej wizji europejskich krajach wschodzących i możliwości biznesowych w tych krajach.

 1. Zrozumienia złożonych funkcjonowanie Unii Europejskiej
 2. Aby dowiedzieć się, do prowadzenia działalności gospodarczej na europejskich rynkach wschodzących, Rosji, Turcji, Serbii, Chorwacji...
 3. Aby zrozumieć różne regionalne porozumienia gospodarcze oraz organizacje i ich znaczenie w handlu światowym i regionalnym jak (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, Układ Wolnego Handlu Europy Środkowej...).
 4. Do analizy handlu zagranicznego i przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie.

Magisterskie materiały (Język): Wykształcenie wyższe online (Angielski) Europe lub Wykształcenie wyższe online (Hiszpański) Europa Studia Drugie stopnia (Francuski) Europe Studiach doktoranckich / Magister (Portugalski) Europa

Zamów informacje Magisterskie wykonawczy

Ten przedmiot (e-learning) jest częścią następujących programów szkolnictwa wyższego (Kurs, magisterskie, doktoranckie) prowadzonych przez EENI Global Business School (Szkoła Biznesu):

 1. Magisterskie: Handel Międzynarodowy, Handel zagraniczny, Transport międzynarodowy, Eksportuj Back Office

Studenci Magisterskie Doktorat, EENI Business School (Szkoła Biznesu)

Magisterskie Handel Zagraniczny, Marketing i Internacjonalizacja - Specjalizacja Biznes w Europie - wspólne jednostki edukacyjne kapitana:

Moduły Magisterskie Handel Zagraniczny

Magisterskie Handel, Marketing i Internacjonalizacja

Adresowany do: modułu "Biznes w Europie" jest skierowany do wszystkich tych, którzy chcą specjalizować się w biznesie i handlu międzynarodowego z krajów europejskich.

Program:

1 - Unia Europejska

2 - Europa: Instytucje i umów

3 - Biznes w Rosji i Turcji.

4 - Kraje wschodzące Europy Wschodniej.

5 - Chrześcijaństwo i firm w Europie.

Vladimir Potanin (Rosyjska Cerkiew)
Vladimir Potanin Przedsiębiorca Rosja

1- Unia Europejska

Magisterskie Kurs: Unia Europejska

 1. W prowadzenie do Unii Europejskiej
 2. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
 3. Europejski Bank Inwestycyjny
 4. Rozszerzenie Unii Europejskiej
 5. Ogólnego systemu preferencji Unii Europejskiej
 6. Europejska Polityka Sąsiedztwa
 7. Partnerstwa euro-śródziemnomorskiego (Euromed)
 8. Porozumienie z Agadiru
 9. Synergia Morza Czarnego
 10. Afryka-Unia Europejska (UE): Umowa z Kotonu
 11. Unia Europejska-Południowy Kaukaz
 12. Unia Europejska-Bałkany Zachodnie
 13. Rada Państw Morza Bałtyckiego
 14. Handlu zagranicznego Unii Europejskiej
 15. Umowy o wolnym handlu z Unią Europejską

2- Europa: Instytucje i umów

Europa: Instytucje i umów

 1. Komisja Gospodarcza Narodów Zjednoczonych dla Europy
 2. Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
 3. Inicjatywy Środkowoeuropejskiej
 4. Wspólnota Niepodległych Państw
 5. Współpracy Gospodarczej Morza Czarnego
 6. Regionalna Organizacja na rzecz Demokracji i Rozwoju Gospodarczego
 7. Organizacja Współpracy Gospodarczej
 8. Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza
 9. Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu Centralny
 10. Asia-Europe Meeting Gospodarczy
 11. Rada Współpracy Regionalnej

3- Biznes w Rosji

Kurs Magisterskie: Biznes w Rosji
 1. Federacja Rosyjska
 2. Rosyjska gospodarka
 3. Rosyjskie firmy
 4. Porty w Rosji
 5. Rosyjski układ płatności
 6. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Rosji

Biznes w Turcji - Unia Europejska-Turcja Unia celna.

4- Kraje wschodzące Europy Wschodniej

 1. Białoruś
 2. Chorwacja
 3. Serbia
 4. Armenia
 5. Azerbejdżan
 6. Gruzja

5- Chrześcijaństwo i Biznes w Europie

 1. Katolicyzm
 2. Prawosławny
 3. Protestantyzm
 4. Anglikanie

Studenci z Europy
Studenci z Europy EENI Szkoła Biznesu Uniwersytet

Unia Europejska-Rosji:
Magisterskie Kurs: Unia Europejska-Rosji Umowa o wolnym handlu

Unia Europejska-Chiny
Magisterskie Kurs: Unia Europejska-Chiny Umowa o wolnym handlu

Unia Europejska-Indie:
Magisterskie Kurs: Unia Europejska-Indie Umowa o wolnym handlu

Unia Europejska-Korea:
Magisterskie Kurs: Unia Europejska-Korea Południowa Umowa o wolnym handlu

Unia Europejska-MERCOSUR
Magisterskie Kurs: Unia Europejska-MERCOSUR Umowa o wolnym handlu

Unia Europejska i Ameryka Środkowa:
Magisterskie Kurs: Unia Europejska-Ameryka Środkowa Umowa o wolnym handlu

Unia Europejska-Meksyk
Magisterskie Kurs: Unia Europejska-Meksyk Umowa o wolnym handlu

Komisji Gospodarczej ONZ ds. Europy

- W prowadzenie do Komisji Gospodarczej ONZ ds. Europy.
- Komitet EKG ONZ ds. Handlu.
- Organizacji Współpracy Gospodarczej i Wydział Integracji.

Europejskiego Banku Inwestycyjnego

- W prowadzenie do Europejskiego Banku Inwestycyjnego
- Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego: Europejski Fundusz Inwestycyjny
- Strategia Europejskiego Banku Inwestycyjnego: Kraje rozszerzenia, Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), Azji i Ameryce Łacińskiej, unijni sąsiedzi wschodni.
- Instrument Eurośródziemnomorskiego Partnerstwa i Inwestycji.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES)

- Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
- Europa 2020 Wieloletni programu.

Biznes w Europie.

- Europa.
- Europejskiej gospodarki.
- Handel zagraniczny.
- Instytucje i porozumień.
- Unia Europejska. Rozszerzenia Unia Europejska.
- Biznes w krajach europejskich.

Handel zagraniczny Unii Europejskiej

- W prowadzenie do europejskiej polityki handlowej Unii.
- Strategia Europa 2020.
- Handel zagraniczny Unii Europejskiej: importu, eksportu, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne.
- Produkty przemysłowe i usługi...

Umowy o wolnym handlu Indie-Unia Europejska

 1. Unia Europejska-Chiny
 2. Indie-Unia Europejska
 3. Unia Europejska-Meksyk
 4. Unia Europejska-Stany Zjednoczone
 5. Unia Europejska i Ameryka Środkowa
 6. Unia Europejska-Kraje andyjskie. UWH z Kolumbii i Peru
 7. Unia Europejska-MERCOSUR
 8. Unia Europejska-Chile
 9. Unia Europejska-Rosja

Unia Europejska Korea.

- Unia Europejska Korea Południowa Porozumienie o Wolnym Handlu.
- Korzyści wynikające z umowy: eliminacja taryf, dostęp do rynku, praw własności intelektualnej...
- Unia Europejska Korea Południowa stosunków handlowych. Programu Brama Unia Europejska.

Unia Europejska-Rada Współpracy Zatoki Porozumienie o Wolnym Handlu.

Unia Europejska i Turcja unia celna.

Trans-Regionalne ASEAN-Unia Europejska Inicjatywy Zawodowych

Unia Europejska-układ ogólnych preferencji.

- Unia Europejska-układ ogólnych preferencji (GSP).
- GSP + schemat.
- Wszystko jednak układ Broń

Synergia czarnomorska.

- W prowadzenie do synergii czarnomorskiej (Unia Europejska).
- Relacje Unia Europejska z Ukrainą i Mołdawią. Umowa o partnerstwie i współpracy.

Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.

- W prowadzenie do Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS).
- Partnerstwo Wschodnie.

Euro-śródziemnomorskiego

- Euro-śródziemnomorskiego (Euromed).
- Proces barceloński i Unia dla Śródziemnomorza).
- Unia Europejska-Morze Śródziemne stosunki handlowe.

Porozumienie z Agadiru.

Unia Europejska-Afryka: Umowa z Kotonu...

- Afryka-Unia Europejska strategicznego partnerstwa
- Infrastruktury Unia Europejska, fundusz powierniczy dla Afryki
- Umowa z Kotonu. Grupy AKP.
- Partnerstwa euro-śródziemnomorskiego
- Europejska polityka sąsiedztwa
- Stosunków dwustronnych między Unia Europejska z Afryką. Rozwój handlu i współpracy z Republiką Południowej Afryki. Układu o stowarzyszeniu Unia Europejska-Algieria.
- Porozumienia z Egipt, Marokiem i Tunezją.

Unia Europejska-Południowy Kaukaz

- regionu południowy Kaukaz.
- Europejska polityka handlowa Unii z Południowego Kaukazu.
- Unia Europejska-Kaukazu Południowego stosunków handlowych.

Unia Europejska-Bałkany Zachodnie.

- W regionie Bałkanów Zachodnich.
- Polityka handlowa Unia Europejska. Unia Europejska-Bałkany Zachodnie stosunków handlowych.

Międzyregionalny Dialog Azja-Europa.

Rady Współpracy Regionalnej

Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

- W prowadzenie do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu
- Profil gospodarczy z państw Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu.
- Europejski Obszar Gospodarczy
- Swobodny przepływ towarów i usług.
- Stosunki międzynarodowe Wolnego Handlu Umowy: Singapur, Indie, Kanada, Korea, Chile, Meksyk, Kolumbia, Rada Współpracy Zatoki Perskiej, Jordania...

Umowa o wolnym handlu Meksyk-EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu)

- Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu - Meksyk umowa handlowa Free.
- Handel towarami i usługami. Korzyści dla eksporterów.
- Stosunki handlowe między Meksykiem i państw EFTA (Norwegia, Iceland, Szwajcaria i Liechtenstein).

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu - Kolumbia Porozumienia o Wolnym Handlu.

Chile-Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu umowy o wolnym handlu.

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu - Singapur umowa o wolnym handlu.

- EFTA-Singapur umowa o wolnym handlu.
- Handel towarów, usług i inwestycji.
- Reguły pochodzenia.
- Stosunki handlowe pomiędzy Singapur i EFTA.

Rada Państw Morza Bałtyckiego

- W prowadzenie do Rady Państw Morza Bałtyckiego.
- Deklaracja Wilno: Vision dla regionu Morza Bałtyckiego do roku 2020.
- Rozwój gospodarczy.
- Organizacje regionalne w regionie Morza Bałtyckiego.
- Stan raporcie regionu.

Inicjatywa Środkowoeuropejska.

Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza (EaWG)

Czarnomorskiej Współpracy Gospodarczej

Biznes w Turcji.

Umowy o wolnym handlu z Turcja.

Umowa o wolnym handlu między Republiką Chile a Republiką Turcji.

Biznes w Azerbejdżan.

- W prowadzenie do Republiki Azerbejdżanu.
- Gospodarka Azerbejdżanu. Olej Azerbejdżanu. Handel zagraniczny. BIZ.
- Prowadzenie działalności gospodarczej w Baku.
- Studium przypadku: Oil Spółka państwo Republiki Azerbejdżanu
- Unia Europejska-Stosunki Azerbejdżan handlowe.

Biznes w Chorwacji.

- W prowadzenie do Republiki Chorwacji.
- Chorwackiej gospodarki. Handel zagraniczny Chorwacji.
- Prowadzenie działalności gospodarczej w Zagrzebiu.
- Studium przypadku: Grupa Agrokor. Duro Dakovic Holding, d.d.

Biznes w Serbii.

- W prowadzenie do Republiki Serbii.
- Gospodarka serbska. Handel zagraniczny.
- Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w Serbii. Kluczowych sektorach.

Środkowoeuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.

- W prowadzenie do Środkowoeuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.
- Konstrukcje CEFTA. Handlu Portalu.
- Profil gospodarczy z krajów CEFTA: Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Serbia i Kosowo.

Biznes w Hiszpanii.

- O Hiszpanii.
- Hiszpańskiej gospodarki.
- Handel zagraniczny.
- Możliwości biznesowe w przemyśle i sektorze usług.
- O Katalonii.
- Hiszpańskiego przedsiębiorstwa.

Studium przypadku: Beiersdorf

- W Beiersdorf Spółka.
- Globalne strategie.
- Rozwój handlu międzynarodowego.
- Strategia marki.

Studium przypadku: Volkswagen

- Volkswagen Grupa.
- VW w gospodarce światowej.
- Volkswagen Międzynarodowej Grupy Działania.
- Systemu zarządzania ryzykiem.
- Strategia e-biznesu.Tweter.png Tweet 
Tell a Friend:

/ Contact / Whatsapp / Contact by Skype / Contact by Phone / / Print /

Info EENI Back /

(c) EENI Global Business School (Szkoła Biznesu)