Organizacji Narodów Zjednoczonych ONZ

EENI Wyższa Szkoła Biznesu & Uniwersytet

EENI

Polski

Nauka jednostkinie: Organizacji Narodów Zjednoczonych ONZ. Wyspecjalizowane agencje. Programă (konspekt):


Organizacji Narodów Zjednoczonych ONZ
- Organizacja Narodów Zjednoczonych: w prowadzenie.
- Struktura i organizacja.
- Główne organy.
- Agencji, programów i organów pomocniczych.
-  Sekretariatu.
- ECOSOC, Rady Gospodarczej i Społecznej.
- Systemu Narodów Zjednoczonych.
- Rozwój człowieka.
- Milenijne Cele Rozwoju.

Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD)
- Konferencji Narodów Zjednoczonych ds.
- Handlu i Rozwoju
- Międzynarodowe i towary. Konferencje UNCTAD. Powiązania z innymi agencjami.
- Inwestycje, Techniki i Przedsiębiorczości.
- Globalizacja i rozwój.
- Z Afryki, krajów najmniej rozwiniętych, śródlądowych krajów rozwijających się, małych wyspiarskich państw rozwijających się.
- Statystyki Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju
- Handlu i rozwoju.

INTRACEN
- Centrum Handlu Międzynarodowego
- Informacje o krajach.
- Narzędzia analizy rynku
- Usługi Rozwoju Rynku

Przykład kursu - Organizacji Narodów Zjednoczonych ONZ:
Organizacji Narodów Zjednoczonych

Magisterskie Handel Międzynarodowy i Marketingu Międzynarodowego - Dyplom Handlu Międzynarodowego

Kurs materiały (Język): Wykształcenie wyższe (Angielski) United Nations Studia Drugie stopnia (Francuski) Nations Unies Wykształcenie wyższe (Hiszpański) Naciones Unidas

Podsumowanie kursu Organizacji Narodów Zjednoczonych ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych została utworzona w 1945 roku przez 51 krajów w celu osiągnięcia pokoju mantain poprzez współpracę międzynarodową i bezpieczeństwa globalnego. Każdy naród należy do Narodów Zjednoczonych.

ONZ składa się z:
- Walne Zgromadzenie
- Rada Bezpieczeństwa
- Rada Gospodarcza i Społeczna
- Rada Powiernicza
- Sekretariat
Wszystkie te instytucje są oparte na w Nowym Jorku. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości jest w Hadze (Holandia).

Misją Rady Gospodarczej i Społecznej jest koordynacja gospodarczej i społecznej pracy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jako centralne forum do debaty międzynarodowej gospodarki, handlu zagranicznego i społeczne tematy i do formułowania sugestii politycznych, Rada Gospodarcza i Społeczna pełni kluczową funkcję w zachęcanie współpracy międzynarodowej.

Systemu Narodów Zjednoczonych
Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy (BŚ) i inne instytucje (12 "wyspecjalizowane") są związane z Organizacją Narodów Zjednoczonych, poprzez porozumienia. Wszystkie te instytucje mają własne przepisy, budżety i sekretariatów. Wspólnie z Organizacją Narodów Zjednoczonych, są one znane jako systemu Narodów Zjednoczonych.
- Komisja Gospodarcza ONZ ds. Europy
- Ekonomiczno-Społecznego ds. Azji i Pacyfiku
- Komisja Gospodarcza ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów
- Komisja Gospodarcza ds. Afryki
- Ekonomiczno-Społecznego Komisja Azji Zachodniej.

(c) EENI- Szkoła Biznesu & Hiszpańsko-afrykański Uniwersytet Międzynarodowego Biznesu