EENI Szkoła Biznesu Global Business School

Handel zagraniczny i biznes w Japonia. Tokyo Osaka


Share by Twitter

Polski - Kurs Magister Doktorat / Handel zagraniczny i biznes

Nauka jednostki: Handel międzynarodowy i biznes w Japonia. Programă (konspekt):

 1. W prowadzenie do Japonii (Azji).
 2. Japońska gospodarka.
 3. Handel międzynarodowy.
 4. Japoński regionów: profil gospodarczy.
 5. Brama do rynku azjatyckiego.
 6. Prowadzenie działalności gospodarczej w Tokio i Osace.
 7. Porady dla penetracji rynku japońskim.
 8. Inwestowanie w Japonii.
 9. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne.
 10. Studium przypadku:
     - rynek detaliczny w Japonii,
     - GOTO INC
     - Dr Kazuo Inamori. Założyciel i dyrektor Japonia linie lotnicze obsługujące i mnich buddyjski.
 11. Dostęp do rynku japońskiego
 12. Biznesplan dla Japonii

Dr. Kazuo Inamori
Kazuo Inamori Przedsiębiorca buddyjski

Ten przedmiot jest częścią następujących programów szkolnictwa wyższego (Kurs, magisterskie, doktoranckie) prowadzonych przez EENI Global Business School (Szkoła Biznesu):

 1. Magisterskie: Handel Międzynarodowy, Handel zagraniczny, Transport międzynarodowy, Azji, Eksportuj Back Office
 2. Doktorat: Zakresie handlu zagranicznego, Globalna logistyka

Studenci Polska Kurs Magisterskie Doktorat, EENI Business School (Szkoła Biznesu)

Kurs materiały (Język): Studiach Kurs / Doktoranckich / Magister Handel zagraniczny i biznes (Angielski) Japan Studiach Kurs / Doktoranckich / Magister Handel zagraniczny i biznes (Francuski) Japon Wykształcenie wyższe online (Hiszpański) Japón

Przykład kursu - Handel międzynarodowy i biznes w Japonia:
Kurs Magisterskie: Handel międzynarodowy Japonia

Podsumowanie kursu: Handel zagraniczny i biznes w Japonia

Japonia: drugie miejsce na świecie pod względem wielkości rynku.

Japońskiej gospodarki

Ludności Japonii jest ponad 126 milionów. Większość japońskich mieszkają w gęsto zaludnionych obszarach miejskich. Miasto jest stolicą Japonii.

Religie Japonii: Buddyzm Zen (70% ludności), Przybytek, Taoizm, Konfucjanizm

Japonia porozumień o partnerstwie gospodarczym

- Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku (APEC), Międzyregionalny Dialog Azja-Europa (ASEM).
- ASEAN dodatni trzy. ASEAN-Japonia Kompleksowa partnerstwie gospodarczym.
- Umowy o partnerstwie gospodarczym z Japonii: Brunei, Indonezja, Malezja, Filipiny, Singapur, Tajlandia, Wietnam, Australia, Chile, Indie, Meksyk, Peru, Republika Korei, Szwajcarii.

Tokio.

Państwo członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych od 1956 roku, Japonia służył jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa w sumie 19 lat, ostatnio w 2009 roku. Jest to również jeden z G4 poszukujących stałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa. Jako członek grupy G8, Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku, "ASEAN dodatni trzy" i uczestnikiem szczytu Azja Wschodnia, Japonia aktywnie uczestniczy w sprawach międzynarodowych i poprawia stosunków dyplomatycznych z ważnymi partnerami na całym świecie.

Dwustronnych umów o partnerstwie gospodarczym z Japonią: Singapur, Meksyk, Malezja, Filipiny, Chili, Tajlandia, Brunei, Wietnam, Szwajcaria i Indonezji.

 1. Azjatycki Bank Rozwoju
 2. Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
 3. Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku (APEC)
 4. Komisja Gospodarczo-Społeczna Narodów Zjednoczonych ds. Azji i Pacyfiku (ESCAP)
 5. Światowa Organizacja Handlu (WTO)
 6. Bank Światowy (WB)
 7. Międzynarodowy Fundusz Walutowy
 8. Japonia-Singapur Porozumienie o Wolnym Handlu
 9. ASEAN-Japonia Kompleksowa partnerstwie gospodarczym
 10. Umowa o wolnym handlu Meksyk-Japonia

Japońskiej gospodarki jest drugim co do wielkości gospodarki rynkowej na świecie. Japońskich marek jak Toyota, Sony, Fujifilm, Panasonic i znane są na całym świecie.

Japoński regionów: profil gospodarczy.

- Hokkaido. Rybołówstwo i leśnictwo znaczną część rolnictwa Hokkaido i leżą u podstaw większości wyspy działalności przemysłowej, w tym przetwarzanie żywności, drewna, masy celulozowej, papieru i przemysłu. Stolicy Sapporo.

- Tohoku. Obszar Tohoku głównie rolnych.

- Kanto. Regionu ten, który zawiera takie kluczowych miastach jak Tokio, Jokohama, Kawasaki, Saitama, oraz Chiba, jest najbardziej zaludnionym regionie Japonii. Centrum regionu, Tokio-Yokohama dzielnicy, jest rdzeniem Japonia handlu i przemysłu.

- Chubu. Ma on trzy obszary przemysłowe: Chukyo Industrial Zone, który jest domem dla głównego obiektu Toyota Silniki, Tokai Okręg Przemysłowy, gdzie Yamaha opiera oraz Hokuriku Okręgu Przemysłowego.

- Kinki Kansai. Usytuowany w zachodniej centralnego Honsiu, w regionie Kinki jest drugim najważniejszym Japonii obszar pod względem branży. W starożytnej stolicy Kioto w Kinki.

- Chugoku (Hiroszimy i Nagasaki)

- Shikoku, to najmniejsza z czterech głównych wysp Japonii

Kyushu (Okinawa). Kita Kyushu Industrial Zone zawiera koncentracji ciężkiego i chemicznego
branż.

Tokio jest centrum jednego z największych aglomeracji, a także jest ośrodkiem dynamiki gospodarczej i aktywności konsumentów. Połowa spółek publicznych wymienionych w Japonii są siedzibą w Tokio, a także duża liczba firma typu venture capital i MŚP z unikalną technologią.

Portowy Tokio działa łącznie 15 kontenerów koi, w tym mola w Oi i Aomi, która może obsłużyć 50000-ton, dużych kontenerowców.

Około 360.000 osób zagranicznych ze 170 krajów mieszkających w Tokio.

Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku APEC


(c) EENI Global Business School / Szkoła Biznesu (1995-2021)
Nie używamy plików cookie
Góra tej strony