EENI Szkoła Biznesu Global Business School

Gospodarki i integracji gospodarczej w Afryce subsaharyjskiej


Share by Twitter

"Afryka gospodarki i integracji gospodarczej w Afryce subsaharyjskiej" (e-nauka)

Głównym celem programu "afrykańskiej gospodarki i integracji gospodarczej w Afryce subsaharyjskiej" jest przedstawienie przeglądu afrykańskiej gospodarki, instytucje (Afrykański Bank Rozwoju, NEPAD), integracja gospodarcza i relacje ze Stany Zjednoczone (AGOA), Europa (Kotonu), Chiny i Indie.

Magisterskie Kurs: Afryka: Organizacje Integracji

Skierowany do: "afrykańskiej gospodarki i integracji gospodarczej w Afryce subsaharyjskiej" jest przeznaczony dla wszystkich tych, którzy chcą specjalizować się w afrykańskiej gospodarki i integracji gospodarczej.

Kurs materiały (Język): Studiach Kurs / Doktoranckich / Magister Handel zagraniczny i biznes (Angielski) African Economy Studiach Kurs / Doktoranckich / Magister Handel zagraniczny i biznes (Francuski) Afrique Studiach Kurs / Doktoranckich / Magister Handel zagraniczny i biznes (Portugalski) Africa Wykształcenie wyższe online (Hiszpański) Economía de África.

en przedmiot (e-learning) jest częścią następujących programów szkolnictwa wyższego (Kurs, magisterskie, doktoranckie) prowadzonych przez EENI Global Business School (Szkoła Biznesu):

 1. Magisterskie: Handel Międzynarodowy, Handel zagraniczny, Transport międzynarodowy, Afryki, Eksportuj Back Office
 2. Magisterskie biznes w muzułmanami krajów
 3. Doktorat: Biznesie w Afryce, Zakresie handlu zagranicznego, Globalna logistyka

Studenci Polska Kurs Magisterskie Doktorat, EENI Business School (Szkoła Biznesu)

Afryce

Magisterskie Kurs: Afrykańscy studenci z Pedrem Nonellem (reżyser)

 1. Afrykański Bank Rozwoju
 2. United Nations Economic Commission for Africa
 3. Unia Afrykańska
 4. New Partnership for Africa's Development NEPAD
 5. Regional Integration in Africa
 6. Arab Maghreb Union (AMU)
 7. Economic Community of West African States (ECOWAS)
 8. West African Economic and Monetary Union (WAEMU)
 9. Mano River Union
 10. Intergovernmental Authority on Development
 11. East African Community
 12. Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA)
 13. COMESA-EAC-SADC Tripartite
 14. Southern African Customs Union (SACU)
 15. Arab Mediterranean Free Trade Agreement
 16. Indian-Ocean Rim Association
 17. Community of Sahel-Saharan States (CEN-SAD)
 18. Economic Community of Central African States
 19. Central African Economic and Monetary Community (CEMAC)

Instytucje prowadzące transformację Afryki

 1. Pobierz program nauczania (PDF): Instytucje afrykańskie
Instytucje prowadzące transformację Afryki

Biznes i Gospodarka Afryki

 1. Pobierz program nauczania (PDF): Biznes i Gospodarka Afryki
Kurs Magisterskie: Handel zagraniczny i biznes i Gospodarka Afryki

Afryka - EENI Szkoła Biznesu Business School
Afryka - EENI Global Business School (Szkoła Biznesu) (U-EENI Uniwersytet Wizja)

Transformacja gospodarcza w Afryce

 1. Pobierz program nauczania (PDF): Transformacja gospodarcza w Afryce
Transformacja gospodarcza w Afryce

Integracja regionalna w Afryce

 1. Pobierz program nauczania (PDF): Integracja regionalna w Afryce
Integracja regionalna w Afryce

Stosunki międzynarodowe w Afryce

 1. Pobierz program nauczania (PDF): Stosunki międzynarodowe w Afryce

Magisterskie Kurs: Afryka infrastruktury telekomunikacyjnej

 Metodologia: e-nauka / Odległość nauka

Afryka: gospodarki i handlu zagranicznego

- W prowadzenie do Afryki (społeczno-gospodarczych, ludności, religii, języków...)
- W prowadzenie do Afryki gospodarki. Raport Rozwój gospodarczy.
- Polska w gospodarce światowej. Afrykański handlu zagranicznego.
- Afryka i globalnego kryzysu finansowego
- Afryka i Narodów Zjednoczonych. Milenijne Cele Rozwoju.
- Polska i Bank Światowy
- Umowy o handlu regionalnego w Afryce.

Afrykański Bank Rozwoju.

- W prowadzenie do Afrykański Bank Rozwoju.
- Fundusz Rozwoju. Fundusz powierniczy Nigerii
- Integracji regionalnej w Afryce. Regionalne wspólnoty gospodarcze.
- Afrykański mechanizm wzajemnej weryfikacji. Afrykańskich kobiet w inicjatywy biznesowej.
- Placówka klimatu inwestycyjnego. Działania firmy na rzecz Afryki. Strategiczne partnerstwo z Afryką. Inicjatywy finansowania handlu. Redukcji ubóstwa.
- Przewóz w Afryce. Handel CEMAC projektu korytarza. Wschód Afrykański układ podmorskich.
- Afryka i globalnego kryzysu. Żywności Afryki reagowania kryzysowego.
- Kraje Bliskiego dochód w Afryce. Zadłużenie wielostronne inicjatywy pomocy.
- Instrumenty finansowe. Kredyty i pożyczki bez instrumentów.
- Współpraca z Afrykański Bank Rozwoju. Zamówień publicznych.
- Projekty i działania. Czas trwania projektu.

Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych ds. Afryki

- W prowadzenie do Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych ds. Afryki (ECA).
- Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych ds. Afryki państw członkowskich. Forum Rozwoju Afryki.
- Handel, dział finansów i rozwoju gospodarczego.
- Raportu ekonomicznego w Afryce.
- Zamówień Jednostka: Współpraca z Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych ds. Afryki.

Unia Afrykańska

- W prowadzenie do Unii Afrykańskiej
- Cele i członków
- Regionalnych wspólnot gospodarczych: Wspólnota Państw Sahelu i Sahary, ECCAS, COMESA, ECOWAS, IGAD, SADC, UMA

Nowe Partnerstwo dla Rozwoju Afryki

- W prowadzenie do Nowe Partnerstwo dla Rozwoju Afryki (NEPAD).
- NEPAD Sekretariatu. Rozwój społeczno-gospodarczy.
- Afrykańskiego mechanizmu wzajemnej oceny
- Afrykański regionalnych wspólnot gospodarczych.

Umowy z Kotonu (Unia Europejska Afryka)

- Afryka-Unia Europejska strategicznego partnerstwa
- Infrastruktury Unia Europejska, fundusz powierniczy dla Afryki
- Umowa z Kotonu. Grupy AKP.
- Partnerstwa euro-śródziemnomorskiego
- Europejska polityka sąsiedztwa
- Stosunków dwustronnych między Unia Europejska z Afryką. Rozwój handlu i współpracy z Republiką Południowej Afryki. Układu o stowarzyszeniu Unia Europejska-Algieria.
- Porozumienia z Egipt, Marokiem i Tunezją.

Ustawy o wzroście i szansach Afryki (AGOA Stany Zjednoczone Ameryki-Afryka)

- W prowadzenie do Ustawy o wzroście i szansach Afryki. AGOA IV.
- Kwalifikowalność krajów, produktów i odzieży
- Wielka Statystyki - handel Afryki. Wiodących rynków eksportowych Stanów Zjednoczonych w Afryce Subsaharyjskiej.
- Afryki Subsaharyjskiej dostawców w Stanach Zjednoczonych.
- Stany Zjednoczone Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Afryce. Sukcesy przypadkach.
- Afrykański inicjatywy globalnej konkurencyjności. Węzłów Afryki handlu.
- Studium przypadku: wzrost eksportu rzemiosłami w Ghanie. Senegalu eksporterów. Afrykańskich plantatorów w Atlancie.
- Streszczenia w języku hiszpańskim i francuskim

Afryka - Chiny: stosunki gospodarcze

- W prowadzenie do Forum Chińsko-Afrykańskiej Współpracy.
- Polityka Chiny Afryka
- FOCAC Pekinie szczytu i Sharm el-Sheikh.
- Chińsko-afrykańskiego zagranicznych kontaktów handlowych.

Afryka-Indie: stosunki gospodarcze

- Stosunki gospodarcze między Afryce i Indiach.
- Afryka ram Indie współpracy
- Szczyt Forum Indie-Afryka.
- Oświadczenie Delhi

Integracji regionalnej w Afryce

- Afryka: regionalne wspólnoty gospodarcze
- Sprawozdanie z oceny integracji regionalnej w Afryce
- Handel i integrację rynku
- Tendencje w handlu wewnątrzwspólnotowym Afryki
- Fizyczne integracji: transportu, technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
- Integracja walutowa w Afryce

Infrastruktury i telekomunikacji w Afryce

- Wzrost gospodarczy i infrastruktury w Afryce
- Infrastruktury kraju Afryki diagnostycznych.
- Logistyka i transportu w Afryce
- Technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Studentów z Afryki - EENI Global Business School (Szkoła Biznesu):
Studentów z Afryki EENI Szkoła Biznesu Business School

Kurs podsumowanie (ekonomii integracji Afryki w Afryce subsaharyjskiej):

- W prowadzenie do Afryki (społeczno-gospodarczych, ludności, religii, języków...)
- W prowadzenie do Afryki gospodarki. Raport Rozwój gospodarczy.
- Polska w gospodarce światowej. Afrykański handlu zagranicznego.
- Afryka i globalnego kryzysu finansowego
- Afryka i Narodów Zjednoczonych. Milenijne Cele Rozwoju.
- Polska i Bank Światowy
- Umowy o handlu regionalnego w Afryce.

- Afryka: gospodarki i handlu zagranicznego.
- Afrykański Bank Rozwoju
- Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych ds. Afryki.
- Unia Afrykańska.
- Nowe Partnerstwo dla Rozwoju Afryki.

Przykład kursu - (ekonomii integracji Afryki w Afryce subsaharyjskiej):

AFDB Afrykański Bank Rozwoju(c) EENI Global Business School / Szkoła Biznesu (1995-2021)
Nie używamy plików cookie
Góra tej strony