EENI Szkoła Biznesu Global Business School

Handel zagraniczny i biznes w Ameryce Środkowej Karaibach


Share by Twitter

Polski - Kurs Magister Doktorat / Handel zagraniczny i biznes

Kurs Online: Handel międzynarodowy i biznes w Ameryce Środkowej i na Karaibach- Programă (konspekt):

Kurs Magisterskie: Handel zagraniczny i biznes w Ameryce Środkowej

Zamów informacje Biznes w Ameryce Środkowej

Kurs materiały (Język): Wykształcenie wyższe online (Hiszpański) Centroamérica Studiach Kurs / Doktoranckich / Magister Handel zagraniczny i biznes (Angielski) Central America Studiach Kurs / Doktoranckich / Magister Handel zagraniczny i biznes (Francuski) Amerique Centrale Studiach Kurs / Doktoranckich / Magister Handel zagraniczny i biznes (Portugalski) América Central

Ten przedmiot jest częścią następujących programów szkolnictwa wyższego (Kurs, magisterskie, doktoranckie) prowadzonych przez EENI Global Business School (Szkoła Biznesu):

 1. Magisterskie: Handel Międzynarodowy, Handel zagraniczny, Transport międzynarodowy, Ameryce, Eksportuj Back Office
 2. Doktorat: Biznesie w Ameryce, Handlu Zagranicznego, Globalna logistyka

Studenci Polska Kurs Magisterskie Doktorat, EENI Business School (Szkoła Biznesu)

 1. Belize
 2. Kostaryka
 3. Salwador
 4. Gwatemala
 5. Honduras
 6. Nikaragua
 7. Panama
 8. Republice Dominikany
 9. Central American Integration System (SICA)

Czas trwania: 8 Tygodnie.

Ameryce

Panama Handel międzynarodowy (Kurs Magisterskie)

Unia Europejska i Ameryka Środkowa stosunków handlowych:
Magisterskie Kurs: Unia Europejska (Polska)-Ameryka Środkowa Umowa o wolnym handlu

Biznes w krajach Ameryki Środkowej

Biznes w Kostaryka

- W prowadzenie do Kostaryki
- Kostaryki gospodarki
- Handel zagraniczny Kostaryki. Eksport i przywóz.
- Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
- Możliwości biznesowe: Sektor usług, zaawansowanej produkcji i wyrobów medycznych.
- Studium przypadku: firma międzynarodowych w Kostaryce. CR Intel. Britt Cafe.

Umowy o wolnym handlu Kostaryki

- SICA, Wspólny Rynek Ameryki Środkowej.
- System Gospodarczy Ameryki Łacińskiej i Karaibów (SELA), Stowarzyszenie Karaibów członkowskich, Mesoamerica.
- Umowy o wolnym handlu (UWH) z Kostaryki: Kanada, CARICOM, Meksyk, Chiny.
- Stany Zjednoczone-Ameryka Środkowa-Dominikana.
- Wolnego Handlu-tych z Ameryki Środkowej: Chile, Panama, Dominikana
- Unia Europejska-Ameryka Środkowa stowarzyszeniu.
- Umów częściowych zakres z Wenezueli.

Biznes w Salwador

- Gospodarka Salwadoru
- Handel zagraniczny Salwadoru. Eksport i przywóz.
- Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Salwadorze
- Możliwości biznesowe: usługi biznesowe, tkaniny, agrobiznes, turystyka, lotnictwa i elektroniki, sprzętu medycznego...
- Studium przypadku: Sykes, Pettenati, Calvo Grupa, Aeroman, życie...

Biznes w Gwatemala

- Gospodarka Gwatemali
- Gwatemali handlu zagranicznego: eksport i przywóz
- Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Gwatemali
- Możliwości biznesowe w obszarze centrum telefoniczne, Zlecanie procesów biznesowych, produkcji, agrobiznes...

Biznes w Honduras

- Hondurasu gospodarki
- Handel zagraniczny Hondurasu. Eksport i przywóz.
- Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ)
- Możliwości biznesowe w Hondurasie: produkcja, tekstylia, agrobiznesu, usług...

Biznes w Nikaragua

- Nikaragui gospodarki
- Handel zagraniczny Nikaragui. Eksport i przywóz.
- Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Integracja Ameryki Środkowej

Wspólny Rynek Ameryki Środkowej

- Traktat ogólne na Ameryce Środkowej Integracji Gospodarczej.
- Wspólny Rynek Ameryki Środkowej (MCCA).
- Ekonomiczna Profil Centralna Ameryka krajów: Gwatemala, Salwador, Honduras, Nikaragua, Kostaryka.
- Handel i przepływy inwestycji pomiędzy Ameryki Środkowej.
- Studium przypadku: Stosunki handlowe z Kostaryki i Nikaragui z Ameryki Środkowej.

układ Integracji Środkowoamerykańskiej

- układ Integracji Środkowoamerykańskiej (SICA).
- Funkcje i cele. Krajach członkowskich. Wyspecjalizowanym agencjom.
- Sekretariat ds. Integracji gospodarczej Ameryki Środkowej
- układ handlu uprawnieniami do Centralny: początki towarów, środków ochronnych, w Ameryce Środkowej Taryfy układ
- Ameryka Środkowa obszaru wolnego handlu. Celnej i walutowej.
- Centralny Bank integracji gospodarczej
- Umowy o wolnym handlu. Stowarzyszeniu Unia Europejska-Ameryki Środkowej.

Gospodarka i handel zagraniczny

- Ameryka Środkowa: Gwatemala, Belize, Honduras, Salwador, Nikaragua, Kostaryka i Panama
- Centralny gospodarki amerykańskiej
- Handel zagraniczny
- Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Ameryce Środkowej

Umowy o wolnym handlu (UWH) z Ameryki Środkowej

Wolny handel umowa Stany Zjednoczone-Ameryka Środkowa-Dominikana

- Dominikana-Ameryka Środkowa-Stany Zjednoczone Porozumienie o Wolnym Handlu.
- Amerykańsko-Ameryka Środkowa (Kostaryka, Salwador, Gwatemala, Honduras, Nikaragua i) stosunki handlowe.
- Korzyści z CAFTA-Dr.

Porozumienia o Wolnym Handlu: Chile-Ameryka Środkowa (Kostaryka, Salwador, Gwatemala, Honduras, Nikaragua)

- Porozumienia o Wolnym Handlu: Chile-Ameryka Środkowa (Kostaryka, Salwador, Gwatemala, Honduras, Nikaragua).
- Zalety Wolnego Handlu.
- Świadectwo pochodzenia. Kryteria do preferencyjnego traktowania.
- Stosunki handlowe: Chile w Ameryce Środkowej.
- Studium przypadku: Handel dwustronny i Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Chile-Kostaryka i Nikaragua.

Unia Europejska i Ameryka Środkowa stosunków handlowych

- Unia Europejska i Ameryka Środkowa stosunków handlowych.
- Układ o stowarzyszeniu między Ameryką Środkową i Unią Europejską.

Porozumienia o Wolnym Handlu między Ameryce Środkowej

- Porozumienia o Wolnym Handlu między Ameryce Środkowej (Kostaryka, Salwador, Gwatemala, Honduras, Nikaragua) i Panamy.
- Zalety Wolnego Handlu. Certyfikacja i Reguły pochodzenia.
- Stosunki handlowe między Ameryki Środkowej i Panamy.
- Studium przypadku: Handel dwustronny Kostaryka i Nikaragua z Panamy.
- Dwustronna Protokół między Kostaryki i Panamy ust Umowa o wolnym handlu).

Porozumienia o Wolnym Handlu między Ameryce Środkowej i Republice Dominikany

- Porozumienia o Wolnym Handlu między Ameryce Środkowej (Kostaryka, Salwador, Gwatemala, Honduras, Nikaragua) i Republice Dominikany.
- Zalety Wolnego Handlu. - Świadectwo Pochodzenia.
- Handel stosunki Dominikana-Ameryka Środkowa.
- Studium przypadku: Handel zagraniczny Kostaryki i Nikaragui z Dominikana

Panama i Dominikana

Biznes w Panama

- O Panama. Gospodarki.
- Kanał Panama
- Klastry Inwersja: usługi, turystyka, logistyka, technologie informatyczne (IT), energii, agrobiznes
- Inwestowanie w Panamie. Ramy prawne inwestowania. Zagranicznych firma w Panamie.
- Ustawianie firmy

Biznes w Republice Dominikany

- Biznes w Republice Dominikany. Santo Domingo.
- Dominikana gospodarki
- Handel zagraniczny: przywóz i eksport

Studentów z Ameryce - EENI Global Business School (Szkoła Biznesu)
Studentów z Ameryce EENI Szkoła Biznesu Business School

Umowy o wolnym handlu w Ameryce Środkowej

Umowy o wolnym handlu Kostaryki

 1. Umowy o wolnym handlu Meksyk-Kostaryka
 2. Umowy o wolnym handlu Chiny-Kostaryka
 3. Kanada-Kostaryka Porozumienie o Wolnym Handlu
 4. Umowa o wolnym handlu Kostaryka-Wspólnota Karaibska (CARICOM)

Umowy o wolnym handlu z Salwadoru, Gwatemali i Hondurasie

 1. Umowy o wolnym handlu Meksyk-Północna trójkąt
 2. Porozumienia o Wolnym Handlu: Kolumbia-Północna trójkąt (Salwador, Gwatemala i Honduras).

Umowy o wolnym handlu w Salwadorze i Hondurasie

 1. Porozumienia o Wolnym Handlu między Republiki Chińskiej (Tajwan), Republika Salwadoru i Republiki Hondurasu
 2. Kanada-Honduras: umowa o wolnym handlu

Umowy o wolnym handlu (UWH) z Gwatemali

 1. Tajwan (Republika Chiny) Gwatemala Porozumienie o Wolnym Handlu

Umowy o wolnym handlu z Nikaragui

 1. Umowa o wolnym handlu Meksyk-Nikaragua
 2. Porozumienia o Wolnym Handlu między Nikaraguą i na Tajwanie

Umowy o wolnym handlu z Panamy

 1. Stany Zjednoczone-Panama: umowa o wolnym handlu
 2. Kanada-Panama: umowa o wolnym handlu
 3. Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Chiny a Republiką Panamy
 4. Singapur-Panama Porozumienie o Wolnym Handlu
 5. Umowa o wolnym handlu Chile-Panama
 6. Wspólnoty Andyjskiej-Panama

Inne regionalne instytucje i porozumień w Ameryce Środkowej

 1. System Gospodarczy Ameryki Łacińskiej i Karaibów (SELA)
 2. Karaibska Wspólnota (CARICOM)
 3. Umowy o wolnym handlu Kolumbia
 4. Stowarzyszenie Karaibów członkowskich
 5. Projekt Mezoameryki
 6. Forum Współpracy Azja Wschodnia-Ameryka Łacińska
 7. Międzyamerykański Bank Rozwoju
 8. Komisja Gospodarcza Narodów Zjednoczonych ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów
 9. Organizacja Państw Amerykańskich
 10. Boliwariańska Alternatywa dla Ameryki (ALBA)

Metodologii: e-nauka (online, e-learning) / Kształcenie na odległość.(c) EENI Global Business School / Szkoła Biznesu (1995-2021)
Nie używamy plików cookie
Góra tej strony