Kurs: Biznes w Azja Środkowa

EENI Wyższa Szkoła Biznesu & Uniwersytet


EENI

Handel międzynarodowy i biznes w Azji Środkowej na rynkach. Iran Pakistan Kształcenie na odległość - Programă (konspekt):

Biznes Azji Środkowej

Zamów informacje Biznes w Azji Środkowej na rynkach

Kurs materiały (Język): Wykształcenie wyższe (Angielski) Central Asia Wykształcenie wyższe (Hiszpański) Eurasia Central Studia Drugie stopnia (Francuski) Asie Centrale

Czas trwania: 6 Tygodnie.

Strażników Rewolucji Islamskiej
Strażników Rewolucji Islamskiej

Hiszpania: Jesteśmy historią, kulturą, Hiszpanią, technologią, biznesem, demokracją, edukacją

Hiszpańsko-afrykański Uniwersytet Międzynarodowego Biznesu
Hiszpańsko-afrykański Uniwersytet Międzynarodowego Biznesu (U-EENI Uniwersytet Wizja)

Metodologii: e-nauka / Kształcenie na odległość.

Azji - Master Azji - Magisterskie Handel Zagraniczny, Marketing i Internacjonalizacja (MIB) - Bliskim Wschodzie - Magisterskie muzułmanami krajów

Islamu.

Islamu

Biznes w Pakistan

  1. Pakistan Umowa o wolnym handlu
  2. Chiny Pakistan Porozumienia o Wolnym Handlu
  3. ASEAN Pakistan strefy wolnego handlu

Biznes w Iranie

  1. Iran Umowa o wolnym handlu

Biznes w Azji Środkowej

Biznes w Turcji

- O Turcji.
- Gospodarka turecka.
- Handel międzynarodowy Turcji
- Bezpośrednie inwestycje zagraniczne.
- Prowadzenie działalności gospodarczej w Turcji.
- Unia Europejska-Turcja Unia celna.
- Dostęp do rynku tureckiego
- Biznesplan dla Turcji

Religia: islam. Fiqh (Islamska Orzecznictwo): Fiqh-el-hanafi

Biznes w Azerbejdżanie

- W prowadzenie do Republiki Azerbejdżanu.
- Gospodarka Azerbejdżanu. Olej Azerbejdżanu. Handel zagraniczny. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ).
- Prowadzenie działalności gospodarczej w Baku.
- Studium przypadku: Oil Spółka państwo Republiki Azerbejdżanu.
- Unia Europejska-Stosunki Azerbejdżan handlowe.

Organizacje i porozumień o wolnym handlu z Turcją

- Czarnomorskiej Współpracy Gospodarczej.
- Organizacja Współpracy Gospodarczej.
- Euro-śródziemnomorskiego (Euromed). Synergia czarnomorska.
- Rozszerzenie Unii Europejskiej. Unia Europejska-Turcja unia celna.
- Umowy o wolnym handlu z Turcją: Chile, Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Macedonia, Egipt, Gruzja, Izrael, Jordania, Liban, Czarnogóra, Maroko, Palestyna, Serbia, Syria, Tunezja.
- Liga Państw Arabskich. Organizacja Współpracy Islamskiej. Islamski Bank Rozwoju.
- Komisja Gospodarczo-Społeczna dla Azji i Pacyfiku.
- Komisja Gospodarcza dla Europy
- Europejski bankowy Inwestycyjny.
- Dialogu Azja-Bliski Wschód.
- Radę Współpracy Regionalnej.
- IORARC (Partnerów dialogowe). GUAM (obserwator).

Turcja-Chile.

Unia Europejska-Turcja Unii Celnej

Regionalne Instytucje i umowy

  1. Wspólnota Niepodległych Państw (WNP)
  2. Organizacja Współpracy Gospodarczej
  3. Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza (EaWG)
  4. Szangha Organizacja Współpracy (SCO)
  5. Azjatycka rozliczeń związek
  6. Południowo-Azjatyckiego Stowarzyszenia na rzecz Współpracy Regionalnej

Krajach muzułmańskich Azji

Studentów z Azji
Studentów z Azji EENI

Kurs podsumowanie (Biznes w Azji Środkowej na rynkach):

Bonyads Iranie

Mian Muhammad Mansha Przedsiębiorca Pakistanie

Dewan Yousuf Farooqui
Dewan Yousuf Farooqui Przedsiębiorca Pakistanie

Przykład kursu:
Azji Środkowej na rynkach

Handel międzynarodowy Iranie(c) EENI- Szkoła Biznesu & Hiszpańsko-afrykański Uniwersytet Międzynarodowego Biznesu