EENI Szkoła Biznesu Global Business School

Azji Środkowej Biznes


Share by Twitter

Polski - Kurs Magister Doktorat / Handel zagraniczny i biznes

Nauka jednostkinie: Azji Środkowej. Organizacja Współpracy Gospodarczej. Programă (konspekt):

Azji Środkowej. Organizacja Współpracy Gospodarczej

 1. Środkowej Azji: ludności, gospodarki, handlu zagranicznego.
 2. Unii Europejskiej w Azja Środkowa.
 3. Organizacja Współpracy Gospodarczej.
 4. Organizacja Współpracy Gospodarczej - Izby Przemysłowo-Handlowej.
 5. Handlu i rozwoju banku.
 6. Kraj gospodarczej profili.
 7. Prowadzenie działalności gospodarczej w...
 8. Islamskiej Republiki Afganistanu.
 9. Republika Azerbejdżan.
 10. Islamska Republika Iranu.
 11. Republika Kazachstan.
 12. Republika Kirgiska.
 13. Islamska Republika Pakistanu.
 14. Republika Tadżykistan.
 15. Republika Turcji.
 16. Turkmenistan.
 17. Republika Uzbekistanu.

Ten przedmiot jest częścią następujących programów szkolnictwa wyższego (Kurs, magisterskie, doktoranckie) prowadzonych przez EENI Global Business School (Szkoła Biznesu):

 1. Magisterskie: Handel Międzynarodowy, Handel zagraniczny, Transport międzynarodowy, Azji, Eksportuj Back Office
 2. Doktorat: Zakresie handlu zagranicznego, Globalna logistyka

Studenci Polska Kurs Magisterskie Doktorat, EENI Business School (Szkoła Biznesu)

Kurs materiały (Język): Studiach Kurs / Doktoranckich / Magister Handel zagraniczny i biznes (Angielski) Economic Cooperation Organization Wykształcenie wyższe online (Hiszpański) Organización para la Cooperación Económica Studiach Kurs / Doktoranckich / Magister Handel zagraniczny i biznes (Francuski) Organisation de coopération économique Studiach Kurs / Doktoranckich / Magister Handel zagraniczny i biznes (Portugalski) Asia

Podsumowanie kursu Azji Środkowej

ECO (Organizacji Współpracy Gospodarczej) regionie geograficznym znaczna i dobrze wyposażony potencjału zasobów gospodarczych w różnych obszarach i sektorach, takich jak rolnictwo i gruntów ornych, energetyka i górnictwo, zasobów ludzkich, a zdecydowana strategicznym regionie handlowych.

Jednym z głównych celów jako regionalnego ugrupowania jest promowanie handlu w regionie i na całym świecie na podstawie zasady wolnego handlu, w celu sprostania wyzwaniom globalizacji.

Dążąc do tego celu, projekty i programy zostały zaangażował się w ciągu ostatnich pięciu lat. Projekty te i programy mogą zasadniczo zo.

Organizacja Współpracy Gospodarczej jest regionalną organizacją międzyrządową powstała w 1985 roku przez Iran, Pakistan i Turcja, w celu wspierania spójności gospodarczej, technicznej i kulturalnej współpracy pomiędzy państwami członkowskimi.

Obecny Skład: Islamskiego Państwa Afganistanu, Republiki Azerbejdżańskiej, Islamskiej Republiki Iranu, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Islamskiej Republiki Pakistanu, Republiki Tadżykistanu, Republiki Turcji, Turkmenistanu i Republiki Uzbekistan.

Izba Przemysłowo-Handlowa & Przemysł EKO-WIK, została założona przez Unię izb i giełdach towarowych Turcji, Iran Izby Handlu, Przemysłu i Górnictwa, Pakistanu i Federacji Izb Handlu i Przemysłu, w 1990 roku. Dzisiaj, EKO-WIK 10 członków

Współpracy Gospodarczej Organizacji Handlu i Rozwoju, Bank wielostronne Rozwoju ustalono na 3 sierpnia w Iranie, Pakistanie i Turcji, które są członkami założycielami.


(c) EENI Global Business School / Szkoła Biznesu (1995-2021)
Nie używamy plików cookie
Góra tej strony