EENI Szkoła Biznesu Global Business School

Instytucje gospodarcze i regionalnych umów w Azji


Share by Twitter

Polski - Kurs Magister Doktorat / Handel zagraniczny i biznes

Instytucje gospodarcze i regionalnych umów w Azji

Organizacje i integracyjne w Azji

Kurs materiały (Język): Studiach Kurs / Doktoranckich / Magister Handel zagraniczny i biznes (Angielski) Asian Agreements and Institutions Wykształcenie wyższe online (Hiszpański) Asia Studiach Kurs / Doktoranckich / Magister Handel zagraniczny i biznes (Francuski) Asie 出版刊物 Studiach Kurs / Doktoranckich / Magister Handel zagraniczny i biznes (Portugalski) Asia

Ten przedmiot jest częścią następujących programów szkolnictwa wyższego (Kurs, magisterskie, doktoranckie) prowadzonych przez EENI Global Business School (Szkoła Biznesu):

  1. Kurs Online: Integracji w Azji
  2. Kurs biznes w Azji Południowo-Wschodniej
  3. Magisterskie: Handel Międzynarodowy, Handel zagraniczny, Transport międzynarodowy, Azji, Eksportuj Back Office
  4. Magisterskie biznes w Azji Pacyfiku krajów
  5. Doktorat: Zakresie handlu zagranicznego, Globalna logistyka

Studenci Polska Kurs Magisterskie Doktorat, EENI Business School (Szkoła Biznesu)

Magisterskie Biznes w Azji

ESCAP Komisja Gospodarczo-Społeczna Narodów Zjednoczonych ds. Azji i Pacyfiku

Nauka jednostkinie: Azja instytucje gospodarcze. Programă (konspekt):

Azjatycki Bank Rozwoju (ADB)

Komisja Gospodarczo-Społeczna Narodów Zjednoczonych ds. Azji i Pacyfiku (ESCAP)

Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)

Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku (APEC)

Południowo-Azjatyckiego Stowarzyszenia na rzecz Współpracy Regionalnej

- W prowadzenie do Południowo-Azjatyckiego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej.
- Obszary współpracy: ekonomia, komunikacja, przewóz...
- SAARC preferencyjnych handlowy.
- Azja Południowo wolnego handlu. Unii Gospodarczej Azji Południowej.

Azja-Pacyfik handel umowy

- W prowadzenie do porozumienia handlowego Azji i Pacyfiku (Stowarzyszenie).
- Profil handel członków Stowarzyszenie.
- Ulgi Taryf. Reguły pochodzenia.
- wydajność wskaźniki dla członków Azji i Pacyfiku Handlu (Stowarzyszenie).

TPP Trans-Pacyfik umowy o partnerstwie gospodarczym strategiczne

- W prowadzenie do umowy o partnerstwie gospodarczym strategiczne.
- Wolny handel towarami. Reguły pochodzenia.
- Handel usługami.

Zatoki Bengalskiej Initiative

- W prowadzenie do Zatoki Bengalskiej Inicjatywy na rzecz wielosektorowych współpracy technicznej i gospodarczej. Cele.
- Członkowie: Bangladesz, Indie, Sri Lanka, Tajlandia, Nepal, Bhutan, Mjanma.
- BIMSTEC strefy wolnego handlu umowy ramowej.
- Handel i inwestycje.

Szangha Organizacja Współpracy (SCO)

- W prowadzenie do Organizacji Współpracy Szanghaju.
- Gospodarka i stosunki handlowe między członków.
- Rada Biznesu Szanghajskiej Organizacji Współpracy
- Interbank Konsorcjum Szanghajskiej Organizacji Współpracy

Oceanu obręcz Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej (IORA)

- Oceanu obręcz Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej.
- Kraje członkowskie. Cele.
- Oceanu Indyjski Rim Centrum biznesowe

Azjatycka rozliczeń związek

- Cele. Uczestniczących w nim członków. Osiągnięć.

Organizacja Współpracy Gospodarczej

- W prowadzenie do Organizacji Współpracy Gospodarczej.
- Struktura organizacyjna. Cele. Działania.
- Instytucji regionalnych. Przesyłka Spółka. Izba Przemysłowo-Handlowa.
- Handlu i Bank Rozwoju.
- Dyrekcja ds. Handlu i inwestycji.
- Stosunki międzynarodowe

Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza (EurAsEC)

Następca Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU) w 2014 roku

- W prowadzenie do Eurazji Wspólnotę Gospodarczą.
- Profil gospodarczy regionu (Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja, Tadżykistan).
- Unia Celna.
- Wspólna Przestrzeń Gospodarcza.
- EurAzjatycka Rady Biznesu.

Dialogu Azji Współpracy

- Wstęp do Dialogu Azji Współpracy
- SKUTKI globalnej recesji na Azji

Międzyregionalny Dialog Azja-Europa (ASEM)

- W prowadzenie do Azji-Europa spotkanie Ekonomicznych.
- Ułatwienia w handlu.
- Azji-Europa fundacja.

Forum Współpracy Azja Wschodnia-Ameryka Łacińska

- Wstęp do Forum Współpracy Azja Wschodnia-Ameryka Łacińska
- Cele i organizacja
- Wstęp do Ameryki Łacińskiej, Azji Stosunków Gospodarczych.
- Planu Manila działania

Dialogu Azja-Bliski Wschód

w prowadzenie do Azji-Bliski Wschód Dialog.
- Zasady i cele. Amed grup roboczych.

Pacyfiku Współpracy Gospodarczej Rady

- W prowadzenie do Rady Współpracy Gospodarczej i Pacyfiku
- Zadaniowe. Handlu i inwestycji w sektorze usług. Układ jedzenie Pacyfiku.
- Raport o stanie regionu.
- Indeks integracji gospodarczej w regionie Azji i Pacyfiku.
- Pacyfiku Współpracy Gospodarczej Rady i strefy wolnego handlu w regionie Azji i Pacyfiku.

Boao Forum dla Azji

- Wstęp do Boao Forum dla Azji
- Struktura. Integracja gospodarcza w Azji.

Planu Kolombo

- Planu Kolombo dla Spółdzielni rozwoju gospodarczego i społecznego w regionie Azji i Pacyfiku.
- Cele i programów.

Studentów z Azji - EENI Global Business School (Szkoła Biznesu)
Studentów z Azji EENI Szkoła Biznesu Business School

Przykład kursu.

Kurs Magisterskie: ASEAN Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej

ASEAN-Unia Europejska (UE):
Kurs Magisterskie: ASEAN-Unia Europejska (Polska) Umowa o wolnym handlu


(c) EENI Global Business School / Szkoła Biznesu (1995-2021)
Nie używamy plików cookie
Góra tej strony