EENI Szkoła Biznesu Global Business School

Handel zagraniczny i biznes w krajach andyjskich. Kurs Online


Share by Twitter

Polski - Kurs Magister Doktorat / Handel zagraniczny i biznes

Specjalizacja kurs online "Biznes w krajach andyjskich. Boliwia Peru Ekwador Kolumbia" - Programă (konspekt):

Kurs Magisterskie: Handel zagraniczny i biznes krajach andyjskich

Zamów informacje Biznes w krajach andyjskich

Czas trwania: 7 Tygodnie.

Kurs materiały (Język): Studiach Kurs / Doktoranckich / Magister Handel zagraniczny i biznes (Angielski) Andean countries Wykształcenie wyższe online (Hiszpański) países andinos Studiach Kurs / Doktoranckich / Magister Handel zagraniczny i biznes (Francuski) Pays andins Studiach Kurs / Doktoranckich / Magister Handel zagraniczny i biznes (Portugalski) Países andinos

Ten przedmiot jest częścią następujących programów szkolnictwa wyższego (Kurs, magisterskie, doktoranckie) prowadzonych przez EENI Global Business School (Szkoła Biznesu):

 1. Magisterskie: Handel Międzynarodowy, Handel zagraniczny, Ameryce
 2. Doktorat: Biznesie w Ameryce, Handlu Zagranicznego, Globalna logistyka

Studenci Polska Kurs Magisterskie Doktorat, EENI Business School (Szkoła Biznesu)

Metodologii: e-nauka (online, e-learning) / Kształcenie na odległość.

EENI Global Business School (Szkoła Biznesu) Profesorowie w regionie andyjskim:

Henry Acuña Barrantes, Colombia (Profesor, EENI Szkoła Biznesu Business School

Henry Acuña Barrantes (Colombia)

Carlos Efraín Montufar, Ecuador (Profesor, EENI Szkoła Biznesu Business School

Carlos Efraín Montufar (Ecuador)

Ameryce

Krajach andyjskich Kursu

 1. Andean Community
 2. Boliwia
 3. Colombia
 4. Ecuador
 5. Peru
 6. Wenezuela

Ekwador Handel międzynarodowy (Kurs Magisterskie)

Wspólnota Andyjska

- Wspólnota Andyjska.
- Integracji systemów andyjskich.
- Profil ekonomiczny kraje andyjskie
- Wspólnej polityki zagranicznej Wspólnoty Andyjskiej polityki. Relacje z Unii Europejskiej, MERCOSUR, Stany Zjednoczone, Chinach, Indiach, Rosji...
- Wspólnota Andyjska: Wydajne i rozwoju handlu. Handel towarami, usług i inwestycji. Przewóz.
- Andyjskiej unii celnej. Strefy wolnego handlu. Wspólnym rynkiem. Nomenklatura NANDINA. Wspólna taryfa celna).
- Andyjska Korporacja Rozwoju

Umowy o wolnym handlu Wspólnoty Andyjskiej

- Umowy Wspólnoty Andyjskiej w Ameryce: MERCOSUR, Chile, Meksyk, Panamie.
- Może wyjątkowo Regionalsy Umowy: Unia Europejska, Indie, Chiny, Rosja.

Biznes w Boliwia

- W prowadzenie do Plurinational państwa Boliwii.
- boliwijskiej gospodarki
- Handel zagraniczny Boliwii. Eksport i przywóz.
- Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ)
- Studium przypadku: Boliwii korytarzy integracji. Integracja gospodarcza w Boliwii. Entel.

Boliwia Umowa o wolnym handlu.

- Wspólnota Andyjska, Stowarzyszenie Integracji Latynoamerykańskie (ALADI). Mercosur (współpracownik).
- Boliwariańska Alternatywa dla Ameryki (ALBA), Unia Narodów Południowoamerykańskich (UNASUR), System Gospodarczy Ameryki Łacińskiej i Karaibów (SELA).
- Porozumienia w Ameryce Wspólnoty Andyjskiej: Mercosur, Chile, Meksyku, Panamie.
- Bardzo regionalnych umów z puszki: Unia Europejska, Indie, Chiny, Rosja.
- ATPDEA (ustawa z Andów Handlu Promocji i likwidacji handlu narkotykami ustawy).

Biznes w Kolumbia

- W prowadzenie do Kolumbii
- Kolumbijskiej gospodarki i handlu zagranicznego (eksportu i importu)
- Zasoby naturalne. Infrastruktury.
- Prowadzenie działalności gospodarczej w Kolumbii
- Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Kolumbii
- Biznes w Bogocie. Tworzenie firmy.
- Studium przypadku: Ameryki Południowej Grupa Inwestycyjna

Kolumbia Umowa o wolnym handlu.

- Wspólnota Andyjska, Stowarzyszenie Integracji Latynoamerykańskie (ALADI), Stowarzyszenie Karaibów członkowskich. Mercosur (współpracownik).
- UNASUR, System Gospodarczy Ameryki Łacińskiej i Karaibów (SELA).
- Umowy o wolnym handlu z Kolumbią: Stany Zjednoczone, Meksyk, Północna trójkąt (Salwador Gwatemala Honduras), CARICOM, Mercosur, Chile, Kanada, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu.
- Umowa handlowa między Unią Europejską i Kolumbii.
- Porozumienia w Ameryce Wspólnoty Andyjskiej: Mercosur, Chile, Meksyku, Panamie.
- Bardzo regionalnych umów z puszki: Unia Europejska, Indie, Chiny, Rosja.
- ATPDEA (ustawa z Andów Handlu Promocji i likwidacji handlu narkotykami ustawy).
- Umowy o wolnym handlu w ramach negocjacji: Korea, Panama, Turcja.

Biznes w Ekwador

- W prowadzenie da Ekwador. Guayaquil i Quito.
- Ekwadorski gospodarki
- Handel zagraniczny Ekwadoru: eksport i przywóz
- Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Ekwadorze
- Analiza głównych sektorach: przemysłowym, moda i akcesoria, oprogramowanie, kwiaty...
- Studium przypadku: w sektorze owoców w Ekwadorze. UBESA. Owoce Favorita Spółka holdingowa.
- Cła Ekwadoru. Przywóz i eksport formalności.
- Przewóz i logistyka w Ekwadorze

Ekwador Umowa o wolnym handlu.

- Wspólnota Andyjska, Stowarzyszenie Integracji Latynoamerykańskie (ALADI). Mercosur (współpracownik).
- Boliwariańska Alternatywa dla Ameryki (ALBA), Unia Narodów Południowoamerykańskich (UNASUR), System Gospodarczy Ameryki Łacińskiej i Karaibów (SELA).
- Porozumienia w Ameryce Wspólnoty Andyjskiej: Mercosur, Chile, Meksyku, Panamie.
- Bardzo regionalnych umów z puszki: Unia Europejska, Indie, Chiny, Rosja.
- ATPDEA.
- Umowa gospodarcza uzupełnienie z Chile.

Biznes w Peru.

- W prowadzenie do Peru
- Profil ekonomiczny regionów Peru
- Peruwiańskiej gospodarki. Handel zagraniczny
- Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Peru
- Agrobiznesu w Peru. W sprawie: Camposol
- Szanse w sektorze usług. W sprawie: centrum telefonicznes w Peru
- Sektory zainteresowania: tekstylia, turystyka, usługi, infrastruktury. W sprawie: Creditex
- Przewóz i logistyka w Peru. Centralny Axis Inter-Oceanic.
- Umowy o wolnym handlu (UWH). Peru-Stany Zjednoczone

Peru Umowa o wolnym handlu.

- Wspólnota Andyjska. Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku (APEC). Stowarzyszenie Integracji Latynoamerykańskie (ALADI). MERCOSUR (współpracownik)
- Wolny handel umowy: Chile, Kanada, Singapur, Chiny, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, Korea.
- Wspólnota Andyjska i Mercosur. Peru-MERCOSUR. Panama.
- Umowa Promocji Handlu ze Stanami Zjednoczonymi.
- Umowa Integracja handlowa Peru-Meksyk.
- Umowa gospodarcza uzupełnieniem z Kubą.
- Umowa handlowa między Unią Europejską i Peru.
- Bardzo regionalnych umów z puszki: Indie, Chiny, Rosja.
- ATPDEA.

Biznes w Wenezuela

- W prowadzenie do Boliwariańskiej Republiki Wenezueli.
- Wenezuelskiej gospodarki
- Profil gospodarczy stanów Wenezueli
- Prowadzenie działalności gospodarczej w Caracas - stolicy powiatu
- Studium przypadku: CANTV

Wenezuela Umowa o wolnym handlu.

- Stowarzyszenie Karaibów Zjednoczone, Stowarzyszenie Integracji Latynoamerykańskie (ALADI), Unia Narodów Południowoamerykańskich (UNASUR), Boliwariańska Alternatywa dla Ameryki (ALBA), System Gospodarczy Ameryki Łacińskiej i Karaibów (SELA).
- Komisja Gospodarcza Narodów Zjednoczonych ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Międzyamerykański Bank Rozwoju, Forum Współpracy Azja Wschodnia-Ameryka Łacińska (FEALAC), Szczyt południowoamerykańskich krajów arabskich (ASPA), Organizacja Państw Amerykańskich.
- Umowa gospodarcza uzupełnienie z Chile. Protokół przystąpienia do MERCOSUR.

W 2006 roku Wenezuela emeryturę Wspólnoty Andyjskiej.

Przykład kursu - Handel międzynarodowy i biznes w krajach andyjskich:

Andean kraje: umowy o wolnym handlu.

Kolumbia Umowa o wolnym handlu.

 1. Stany Zjednoczone-Kolumbia: Porozumienia o Wolnym Handlu
 2. Umowa o wolnym handlu Meksyk-Kolumbia
 3. Porozumienia o Wolnym Handlu Kolumbia-Chile
 4. Umowy o wolnym handlu Kolumbia-CARICOM
 5. Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu - Kolumbia Porozumienia o Wolnym Handlu
 6. Porozumienia o Wolnym Handlu: Kolumbia-Północna trójkąt (Salwador, Gwatemala i Honduras).
 7. Kanada-Kolumbia: Umowa o wolnym handlu

Ekwador Umowa o wolnym handlu.

 1. Umowa gospodarcza uzupełnienie między Ekwadorem i Chile

Peru Umowa o wolnym handlu.

 1. Stany Zjednoczone-Peru: Umowa Promocji Handlu
 2. Umowy o wolnym handlu Chiny-Peru
 3. Singapur Peru Porozumienie o Wolnym Handlu
 4. Peru-MERCOSUR
 5. Umowa o wolnym handlu Chile-Peru
 6. Kanada Peru Porozumienie o Wolnym Handlu

Umowy o wolnym handlu Wspólnoty Andyjskiej

 1. MERCOSUR (współpracownik)
 2. Wspólnoty Andyjskiej-Chile
 3. Wspólnoty Andyjskiej-MERCOSUR
 4. Wspólnoty Andyjskiej-Meksyk
 5. Wspólnoty Andyjskiej-Panama
 6. Promocja handlowa Andean i Drug Zwalczanie Akt
 7. Wspólnoty Andyjskiej-Chiny
 8. Wspólnoty Andyjskiej-Indie
 9. Unia Europejska-Kraje andyjskie.
 10. Unia Europejska i kraje andyjskie Stosunki handlowe.
 11. Umowa handlowa między Kolumbii, Peru i Unia Europejska.
 12. Wspólnoty Andyjskiej i Rosja

Inne regionalne porozumienia i instytucje w regionie Andów

 1. Stowarzyszenie Integracji Latynoamerykańskie (ALADI)
 2. Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku (APEC)
 3. Stowarzyszenie Karaibów
 4. Unia Narodów Południowoamerykańskich (UNASUR)
 5. System Gospodarczy Ameryki Łacińskiej i Karaibów (SELA)
 6. Boliwariańska Alternatywa dla Ameryki (ALBA)


(c) EENI Global Business School / Szkoła Biznesu (1995-2021)
Nie używamy plików cookie
Góra tej strony