EENI Szkoła Biznesu Global Business School

Afryka Wschodnia Egipt, Kenia, Sudan


Share by Twitter

Kurs e-nauka "Handel międzynarodowy i biznes w Afryka Wschodnia"

Moduły kursu "Prowadzenia działalności gospodarczej w Afryka Wschodnia"

 1. Pobierz program nauczania (PDF): Afryka Wschodnia
Magisterskie Kurs: Afryka Wschodnia biznes

Kurs materiały (Język): Studiach Kurs / Doktoranckich / Magister Handel zagraniczny i biznes (Angielski) East Africa. Metodologii: e-nauka (online, e-learning) / Kształcenie na odległość.

Wykształcenie wyższe online (Hiszpański) África Este Studiach Kurs / Doktoranckich / Magister Handel zagraniczny i biznes (Francuski) Afrique Est Studiach Kurs / Doktoranckich / Magister Handel zagraniczny i biznes (Portugalski) África Leste

Ten przedmiot jest częścią następujących programów szkolnictwa wyższego (Kurs, magisterskie, doktoranckie) prowadzonych przez EENI Global Business School (Szkoła Biznesu):

 1. Magisterskie: Handel Międzynarodowy, Handel zagraniczny, Transport międzynarodowy, Afryki, Eksportuj Back Office
 2. Doktorat: Biznesie w Afryce, Zakresie handlu zagranicznego, Globalna logistyka

Studenci Polska Kurs Magisterskie Doktorat, EENI Business School (Szkoła Biznesu)

Głównym celem kursu online "prowadzenia działalności gospodarczej w Afryka Wschodnia" jest przedstawienie przeglądu gospodarki regionu i możliwości biznesowych w porządku...:

 1. Nauczyć się robić interesy w Afryka Wschodnia (Egipt, Kenia, Sudan, Etiopia...)
 2. Aby poznać możliwości biznesowych w regionie
 3. Do analizy handlu międzynarodowym (eksport przywóz) oraz Bezpośrednie inwestycje zagraniczne płynie
 4. Aby zrozumieć znaczenie EAC (Wspólnota Afryki Wschodniej), IGAD (Międzyrządowy Organ ds. Rozwoju) oraz COMESA (Wspólny Rynek dla Wschodniej i Południowej Afryki)
 5. Wiedzieć umowy o wolnym handlu w regionie.

Zamów informacje Biznes w Afryka Wschodnia

Mohamed Ibrahim.
Mohamed Ibrahim Przedsiębiorca, Sudan

 1. Wspólny rynek dla Afryki Wschodniej i Południowej (COMESA)
 2. Wspólnota Wschodnioafrykańska (EAC)
 3. Międzyrządowy organ ds. Rozwoju (IGAD)
 4. Burundi
 5. Komory
 6. Dżibuti
 7. Egipt
 8. Erytrea
 9. Etiopia
 10. Kenia
 11. Madagaskar
 12. Malawi
 13. Mauritius
 14. Mozambik
 15. Rwanda
 16. Seszele
 17. Somalia
 18. Sudan
 19. South Sudan
 20. Tanzania
 21. Uganda

Afryce

Islamu.

Islamu

Magisterskie Kurs: Afrykańscy studenci z Pedrem Nonellem (reżyser)

Afryka - EENI Szkoła Biznesu Business School
Afryka - EENI Global Business School (Szkoła Biznesu)

Wspólnota Afryki Wschodniej

- W prowadzenie da Wspólnota Afryki Wschodniej EAC.
- Cła na rynku i unii gospodarczej. Organów wspólnoty. Gospodarka i handel zagraniczny.
- EAC opracowanie strategicznego partnerstwa
- Wschód Afrykański Bank Rozwoju.

Międzyrządowy Organ ds. Rozwoju.

- W prowadzenie do Międzyrządowy Organ ds. Rozwoju (IGAD).
- regionu IGAD: Dżibuti, Etiopii, Kenii, Somalii, Sudanie i Ugandzie
- Procesy Regionalnego i sojusze. IGAD Partnerzy Forum.
- Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Społecznego. Gospodarka, Handel zagraniczny, przemysłu, turystyki, transportu, technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Wspólny. Rynek Afryki Wschodniej i Południowej

- W prowadzenie do Wspólny. Rynek Afryki Wschodniej i Południowej (COMESA).
- COMESA strefy wolnego handlu. Unii Celnej. Gospodarki regionalnej.
- Wschodniej i Południowej, Afryki i Handlu Bank Rozwoju
- Infrastruktury w regionie COMESA
- Studium przypadku: Inwestowanie w przemyśle tekstylnym, Nasiona i sektora skórzanego.

Biznes w COMESA krajów

- Gospodarka regionu COMESA.
- Prowadzenie działalności gospodarczej w: Burundi, Komory, Demokratyczna Republika Konga, Dżibuti, Arabskiej Republiki Egiptu, Erytrei, Etiopii, Kenii, Libii, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Rwanda, Seszele, Suazi, Sudan, Uganda, Zambia i Zimbabwe.

Biznes w Sudan

- W prowadzenie do Sudanu. Chartum.
- Gospodarka Sudanu. Handel międzynarodowy.
- Profil gospodarczy państw Sudanu.
- Przewóz w Sudanie.
- Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Sudanie.
- Możliwości biznesowe w rolnictwo, infrastrukturę i usługi.
- Studium przypadku: DAL Grupa. Sudatel Telekomunikacja.
- Studium przypadku: Mohamed Ibrahim. Osama Abdul Latif
- Rozmowa angielsko-arabski
- Dostęp do rynku Sudanu
- Biznesplan dla Sudanu.

Islam jest największym religii w Republice Sudanu, około 97% populacji to muzułmanie sunnici. Układ prawny: angielski wspólne prawo i islamski szariat. Fiqh (Orzecznictwo Islamska): Maliki

Biznes w Egipt

- W prowadzenie do Arabskiej Republiki Egiptu. Kair.
- Egipska gospodarka - Sektory Wzrostu.
- Handel międzynarodowy.
- Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Egipcie.
- Otwórz biznes w Egipcie. Koszty prowadzenia działalności.
- Studium przypadku: Orascom Telekomunikacja.
- Rozmowa angielsko-arabski
- Dostęp do rynku egipskiego
- Biznesplan dla Egiptu
- Studium przypadku: egipski muzułmanin Biznesmen: Ahmed Mekky Tarek Talaat Moustafa, Hassan Abdalla Mohamed Mansour, Onsi Sawiris

Islam jest religią państwową od 1980 roku. Egipt jest głównie sunnici, z 80 mln muzułmanów (94,7% populacji w 2010 roku). Szariat jest głównym źródłem ustawodawstwa. Fiqh (Orzecznictwo Islamska): Maliki. Szacuje się 12 mln Koptyjski Kościół Prawosławny.

Biznes w Kenia

- W prowadzenie da Republika Kenii. Nairobi i Mombasa.
- Gospodarka Kenii. Handel zagraniczny: eksport i przywóz. Kluczowe instytucje gospodarcze.
- Międzynarodowe porozumienia w Kenii handlu
- Prowadzenie działalności gospodarczej i inwestowania w Kenii (Bezpośrednie inwestycje zagraniczne). Urząd Inwestycyjny Kenia (KenInvest)
- Możliwości biznesowe w Kenii: Agro-Processing, ogrodnictwie, przetwórstwie przemysłowym, wiedzy, infrastruktury...
- Prowadzenie działalności gospodarczej w Nairobi i Mombasa.
- Studium przypadku. Generalny Silniki Afryki Wschodniej. Vipingo REA. Wschód Afrykański browarów.

Biznes w Uganda

- W prowadzenie do Uganda.
- Gospodarka Uganda.
- Handel zagraniczny: eksport i przywóz. Umowy o wolnym handlu. Zachęt eksport.
- Sektor kwiaciarstwa. W sprawach: eksporterów Uganda kwiat stowarzyszenia. Rosebud Ltd.
- Możliwości biznesowe w sektorze agrobiznesu: ryby, owoce, warzywa...
- Informacje w Ugandzie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
- Prowadzenie działalności gospodarczej i inwestowania w Ugandzie
- Studium przypadku: Madhvani. Mehta. AYA. Rafinerie BIDCO Oil.

Biznes w Etiopia

- W prowadzenie do Etiopii.
- Etiopska gospodarka. Handel międzynarodowy.
- Prowadzenie działalności gospodarczej w Addis Abebie.
- Możliwości biznesowe: kawa, bawełna, tkanin, skóry, ogrodnictwie, górnictwo, turystyka...
- Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Etiopii.
- Studium przypadku: Etiopii Telekomunikacja Corp, ZTE (Chiny), Midroc.
- Studium przypadku: Szejk Mohamed Hussein Ali Al Amoudi
- Dostęp do rynku Etiopii
- Biznesplan dla Etiopii

Religie Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii: prawosławnym (63% ludności), sunnici (34%)

Biznes w Dżibuti

- W prowadzenie do Dżibuti.
- Dżibutyjski gospodarki. Handel międzynarodowy.
- Telekomunikacja i Nowe Technologie.
- Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Dżibuti.
- W prowadzenie na francuski i arabski
- Dostęp do rynku Dżibuti
- Biznesplan do Dżibuti

Religia w Dżibuti: islam (94% ludności). Fiqh (Orzecznictwo Islamska): Shafii.

Umowy o wolnym handlu Indie-Mauritius

Studentów z Afryki - EENI Global Business School (Szkoła Biznesu):
Studentów z Afryki EENI Szkoła Biznesu Business School

Kurs Magisterskie: Handel międzynarodowy Afryka Wschodnia

Podsumowanie kursu (Biznes w Afryka Wschodnia)

Osama Abdul Latif (Sudan):
Osama Abdul Latif Przedsiębiorca Sudan

Sheikh Mohamed Hussein Ali Al Amoudi (Etiopii)
Sheikh Mohammed Al Amoudi Przedsiębiorca Etiopii

Hassan Abdalla:
Hassan Abdalla Przedsiębiorca

Mohamed Mansour:
Mohamed Mansour Przedsiębiorca

Tarek Talaat Moustafa:
Tarek Talaat Moustafa

Przykład kursu
Rynek Afryki Wschodniej Południowej(c) EENI Global Business School / Szkoła Biznesu (1995-2021)
Nie używamy plików cookie
Góra tej strony