Afryka Środkowa-Sahel: biznes i gospodarki Kurs

EENI Wyższa Szkoła Biznesu & Uniwersytet


EENI

Polski

Kurs specjalistyczny "handel międzynarodowy i prowadzenia działalności gospodarczej w Afryce Środkowej i Sahelu" (e-nauka)

  1. Pobierz program nauczania (PDF): Afryka Środkowa
Handlu międzynarodowego Afryce Środkowej

Głównym celem kursu "prowadzenia działalności w Afryce Środkowej i Sahelu" jest przedstawienie przeglądu gospodarki regionu i możliwości biznesowych w celu...

  1. Aby dowiedzieć się, do prowadzenia działalności gospodarczej w Centralnej Afryce (Angola, Burundi, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Czad, Gwinea Równikowa, Gabon, Kongo, Demokratyczna Republika Konga, Rwanda...)
  2. Aby poznać możliwości biznesowych w regionie
  3. Do analizy handlu międzynarodowym (eksport przywóz) oraz Bezpośrednie inwestycje zagraniczne płynie
  4. Aby zrozumieć znaczenie CEN-SAD (Wspólnota Państw Sahelu i Sahary) i ECCAS (Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Środkowej).
  5. Wiedzieć umowy o wolnym handlu w regionie.

Skierowany do: " prowadzenia działalności w Afryce Środkowej i Sahelu" jest przeznaczony dla wszystkich tych, którzy chcą specjalizować się w Centralnej Afryki i rynków Sahelu.

Zamów informacje Biznes w Afryka Środkowa

Kurs materiały (Język): Wykształcenie wyższe (Angielski) Central Africa i Studia Drugie stopnia (Francuski) Afrique Centrale Wykształcenie wyższe (Hiszpański) África Central Studiach doktoranckich / Magister (Portugalski) África Central

Czas trwania: 5 Tygodnie. Metodologii: e-nauka / Kształcenie na odległość.

Magisterskie Handel Zagraniczny specjalizacja Afryki

Hiszpania: Jesteśmy historią, kulturą, Hiszpanią, technologią, biznesem, demokracją, edukacją

Hiszpańsko-afrykański Uniwersytet Międzynarodowego Biznesu
Hiszpańsko-afrykański Uniwersytet Międzynarodowego Biznesu (U-EENI Uniwersytet Wizja)

Ufamy w Afryce

Afrykańscy studenci z Pedrem Nonellem (reżyser)

Moduły kursu.

Islamu.

Islamu

Wspólnota Państw Sahelu i Sahary (CEN-SAD)

- W prowadzenie da Wspólnota Państw Sahelu i Sahary.
- Bank Inwestycyjny Sahelu i Sahary i Handlu
- Regionalnego Programu bezpieczeństwa żywności
- Wielka programu ściany Green. Walka z pustynnieniem.
- Członkowie Wspólnoty Sahelu i Sahary: Benin, Burkina Faso, Republika Zielonego Przylądka, Republika Środkowoafrykańska, Czad, Dżibuti, Arabskiej Republiki Egiptu, Erytrei, Gambia, Libii, Mali, Mauretania, Maroko, Niger, Nigeria, Senegal, Somalia, Sudan, Togo i Tunezja.

Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Środkowej (ECCAS)

- W prowadzenie da Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Środkowej
- Struktura. Misji. Obszary interwencji.

Biznes w Gabon

- W prowadzenie do Gabon.
- Gabonu gospodarki. Handel zagraniczny: eksport i przywóz
- Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Gabonie
- Możliwości biznesowe: telekomunikacja, roboty publiczne, zasoby naturalne, przemysł drzewny, turystyka...
- Studium przypadku: Zain Gabon. Sigall, Prix przywóz. Compagnie du Komo.

Biznes w Kamerun

- W prowadzenie do Kamerun. Jaunde (Ongole). Douala.
- Kameruński gospodarki. Handel zagraniczny: eksport i przywóz
- Prowadzenie działalności gospodarczej w Kamerun. Zainwestuj w Kamerun.
- Studium przypadku. Browary Kamerunu. Telekomunikacja Kamerun. Grupa Fadil.

Biznes w ECCAS krajów

- Prowadzenie działalności gospodarczej w ECCAS krajów (sprawy gospodarcze, handel międzynarodowy, eksport, przywóz...)
- Angola. Gospodarka Angoli.
- Burundi.
- Afryce Środkowej.
- Republika Konga. Kongijskie gospodarki.
- Demokratyczna Republika Konga.
- Gwinea Równikowa.
- Wyspy Świętego Tomasza i Książęcej
- Czad. Czadu gospodarki.

Wspólnota Państw Sahelu i Sahary

Studentów z Afryki:
Studentów z Afryki EENI(c) EENI- Szkoła Biznesu & Hiszpańsko-afrykański Uniwersytet Międzynarodowego Biznesu